X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10307
Przesłano:
Dział: Ankiety

Moja aktywność społeczna - ankieta

Moja aktywność społeczna (jej motywy i przejawy)
Ankieta, którą do Ciebie kieruje służy celom naukowym i zmierza do zebrania informacji o tym jakie formy aktywności społecznej są twoim udziałem.

I. Dane o ankietowanym
1. płeć - kobieta / mężczyzna
2. miejsce zamieszkania – miasto / wieś
3. warunki materialne swojej rodziny oceniasz jako:
Złe, średnie, dobre,

II. Trzy najważniejsze wartości według Ciebie to:
Udane życie rodzinne Pomoc innym
Miłość i przyjaźń Użyteczność społeczna
Wiedza i wykształcenie Władza i sukces
Czyste sumienie Życie w zgodzie z naturą
Dobrobyt Życie łatwe i przyjemne
Praca zawodowa Inne: ......................

III. W jaki sposób najchętniej spędzasz czas wolny?

IV. Co według Ciebie kryje się pod pojęciem „aktywność społeczna”
A- oznacza indywidualną pomoc każdej osobie, która określonej pomocy potrzebuje
B- oznacza działalność na terenie szkoły związaną z udziałem w organizacjach zaspakajających potrzebę rozwijania zainteresowań i kontaktów międzyludzkich
C- działalność środowiskową, wiążącą się z udziałem w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym środowiska na rzecz członków lokalnej społeczności
D- działalność w organizacjach o charakterze ponadlokalnym


V. W jakich organizacjach aktywnie uczestniczysz? (wymień).

VI. Czy podejmujesz którąś z form działania społecznego?
Opieka nad dziećmi Pomoc ofiarom żywiołu
Opieka nad chorymi Pomoc ofiarom wojny
Opieka nad uzależnionymi Udział w akcjach społecznych
Opieka nad samotnymi Zbiórka pieniędzy
Pomoc bezdomnym Aktywność polityczna

Jeśli zaznaczyłeś którąś z odpowiedzi opisz tą formę działania społecznego dokładniej

VII. Motywy podejmowania przez Ciebie aktywności społecznej
Wartości
Normy i zasady
Wiedza
Możliwości

VIII Jaki charakter mają podejmowane przez Ciebie działania społeczne?

Jednorazowy Sporadyczny Stały

VIII Jak oceniasz własna aktywność społeczną w skali od 1 do 10?

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

VII. Kto Twoim zdaniem jest zobligowany do świadczenia pomocy osobą potrzebującym?

IX Który z podmiotów ma według Ciebie wpływ na kształtowanie aktywności społecznej
Rodzina
Kościół
Szkoła
Środki masowego przekazu
Organizacje polityczne
Organizacje społeczne
Inne ........................................


Dziękuje za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.