X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10075
Przesłano:

Aura liryki młodopolskiej - interpretacja i analiza wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. "Na Anioł Pański". Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie II liceum

Temat lekcji: Aura liryki młodopolskiej –interpretacja i analiza wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. „Na Anioł Pański”.

Cele lekcji:

Uczeń:
- potrafi wyznaczyć główne założenia młodopolskiej liryki,
- interpretuje i analizuje tekst literacki,
- wyszukuje w tekście środki stylistyczne i określa ich funkcje,
- umie wskazać miejsce i znaczenie wiersza w całym dorobku pisarskim poety.
Metody i formy pracy:
- metoda pogadanki,
- praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne:
- tekst wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. „Na Anioł Pański”

Przebieg lekcji:

1.Przywitanie uczniów i krótka zapowiedź o czym będą zajęcia.

2.Podanie tematu lekcji.

3.Rozdanie uczniom tekstu wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt. „Na Anioł Pański”.

4.Polecenie sporządzania notatki z lekcji w formie tabelki.

5. Interpretacja wiersza:
- wskazanie podmiotu lirycznego:
( podmiot liryczny ukryty )
- omówienie sytuacji lirycznej:
( ukazany jest motyw wędrówki )
- ukazanie cech świata przedstawionego w wierszu:
( atmosfera tajemniczości, nastrojowości, melancholii, smutku, przemijania )

6.Analiza utworu lirycznego:
- budowa wiersza:
( dziewięciozgłoskowiec, 4 strofy, refren, rymy )
- środki stylistyczne:
( epitety, personifikacje, neologizmy, czasowniki ruchu, porównanie)

7.Próba ustalenia miejsca omówionego tekstu literackiego w całym dorobku pisarskim poety.

8.Zakończenie:
Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcji – przeczytanie notatki; wskazanie głównych cech liryki nastroju, nawiązanie do twórczości poetyckiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

9.Polecenie wykonania pracy domowej: Zainspirowany/a poezją młodopolską, spróbuj napisać wiersz, nawiązujący do motywu wędrówki.

10.Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.