X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10044
Przesłano:

Tkanki - test sprawdzający

TEST SPRAWDZAJĄCY Grupa 1.
TKANKI

Imię i nazwisko ucznia........................................
Klasa:...................................
Czas pracy: 45 minut

1.Spośród poniższych określeń przyporządkuj po dwa rodzajom tkanki mięśniowej: (0-2)
A- poprzecznie prążkowanej serca:_____________________________ , ________________________
B- poprzecznie prążkowanej szkieletowej:________________________ , ________________________

1. nieregularne ułożenie filamentów
2. poprzeczne prążkowanie
3. wiele spłaszczonych jąder
4. włókna widlasto rozgałęzione
5. regularny układ włókien kolagenowych
6. kanał Haversa
2. Wymień cztery swoiste cechy tkanki nabłonkowej. (0-2)
........................................
3. Podaj po dwa przykłady miejsc występowania w organizmie następujących nabłonków: (0-2)
a) jednowarstwowy płaski- ........................................
b) jednowarstwowy wielorzędowy-........................................

4. Przeczytaj opis pewnego rodzaju tkanki łącznej. O jakiej tkance mowa w opisie? (0-1)
„Tkanka ta zawiera dość liczne włókna retikulinowe. Jest to najpowszechniejsza tkanka w naszym ustroju; otacza ona m.in. naczynia krwionośne, nerwy i mięśnie, a wspólnie z tkanką tłuszczową współtworzy warstwę podskórną, przytwierdzającą skórę do muskulatury.”
Opis dotyczy tkanki........................................
5. Połącz w pary: (0-2)
1. erytrocyty A) produkcja przeciwciał
2. trombocyty B) obrona przed drobnoustrojami
3. limfocyty B C) udział w krzepnięciu krwi
4. neutrofile D) transport gazów

6. Uzupełnij zdania. (0-3)
A) Włókna sprężyste są cieńsze niż kolagenowe i zbudowane białka noszącego nazwę ..........................
B) Elementy morfotyczne krwi powstają głównie w ............................... ........................... ......................., który wypełnia jamy szpikowe kości długich i płaskich.
C) We włóknach mięśniowych poprzecznie prążkowanych wyróżniamy dwa rodzaje filamentów: grube zbudowane z białka o nazwie........................................ i cienkie w skład których wchodzi .........................
7. Oceń słuszność poniższych stwierdzeń: (0-2)
A) Komórki glejowe nie przewodzą impulsów nerwowych. Prawda/ Fałsz
B) Dendryty przewodzą impulsy od ciała komórki dalej. Prawda/ Fałsz
C) Włókna nerwowe mogą być otoczone dwiema osłonkami: rdzenną i komórkową. Prawda/ Fałsz
D) Podstawową jednostką budulcową kości jest chondrocyt. Prawda/ Fałsz
8. Wyjaśnij, w jaki sposób przekazywane są impulsy nerwowe pomiędzy neuronami. (0-3)
........................................
9. Porównaj tkanki łączne właściwe i oporowe uzupełniając poniższą tabelę. (0-4)

Nazwa tkanki Rodzaj włókien Miejsce występowania Specyficzne cechy budowy
białkowych w organizmie i funkcji


Kostna gąbczasta ........................ końcowe części kości długich .......................................


Chrzęstna szklista ............................ ..................................... Jest odporna na ścieranie.
W półprzeźroczystej
substancji podstawowej
zanurzone są chondrocyty

Chrzęstna włóknista kolagenowe ...................................... ....................................


Chrzęstna sprężysta ......................... ....................................... W istocie podstawowej
zanurzona jest delikatna
siateczka włókien białkowych,
nadających właściwości
wykorzystywane w układach
związanych z rezonansem
akustycznym.

10..Wskaż dwie różnice pomiędzy tkanką mięśniową szkieletową i mięśniową serca. (0-2)

Różnice:
1)........................................
2) ........................................
11. Tkanką, której komórki wydzielają duże ilości substancji międzykomórkowej, jest tkanka: (0-1)
A) nerwowa
B) mięśniowa
C) łączna
D) nabłonkowa
12. Nieprawdą jest, że erytrocyty człowieka: (0-1)
A) mają kształt okrągły, z boku dwuwklęsły
B) mają jedno jądro
C) żyją około 100 dni
D) zawierają hemoglobinę
*13. Poniżej przedstawiono niektóre wyniki badania morfologii krwi 20-letniej kobiety.
Ustal, czy wszystkie przedstawione powyżej wyniki mieszczą się w granicach normy fizjologicznej, czy też od niej odbiegają. Swoją odpowiedź krótko uzasadnij. (0-2)

Erytrocyty
Leukocyty
Trombocyty 3,2 mln/ mm3
8 tys./ mm3
350 tys./ mm3

........................................
TEST SPRAWDZAJĄCY Grupa 2.
TKANKI
Imię i nazwisko ucznia........................................
Klasa..........................
Czas pracy: 45 minut
1. Spośród poniższych określeń przyporządkuj po dwa tkance chrzęstnej i kostnej.
(0-2) A- tkanka kostna:_______________________________, ____________________________
B- tkanka chrzęstna:___________________________ , _____________________________
1. chondrocyt
2. miofibryla
3. osteocyt
4. glej
5. jamka chrzęstna
6. kanał Haversa
2. Wymień cztery funkcje tkanki nabłonkowej. (0-2)
........................................

3. Podaj po dwa przykłady miejsc występowania w organizmie następujących nabłonków: (0-2)
a) jednowarstwowy sześcienny - ........................................
b) jednowarstwowy walcowaty-........................................

4. Przeczytaj opis pewnego rodzaju tkanki łącznej. O jakiej tkance mowa w opisie?
(0-1)
„ Tkanka ta jest bogato unaczyniona i ma bardzo delikatną budowę. Jej komórki kontaktują się za pomocą licznych wypustek. Powstaje w ten sposób przestrzenna sieć, a jej puste miejsca wypełnia gąbczasta substancja podstawowa, bogata we włókna retikulinowe. Ten typ tkanki tworzy zrąb takich narządów, jak: węzły chłonne, grasica oraz zrąb szpiku kostnego”
Opis dotyczy tkanki........................................
5. Połącz w pary: (0-2)
1. tkanka chrzęstna sprężysta A) buduje powierzchnie stawowe i chrzęstną część nosa
2. tkanka kostna zbita B) występuje w małżowinie usznej, krtani, nagłośni
3. tkanka chrzęstna szklista C) otacza naczynia krwionośne, nerwy i mięśnie
4. tkanka właściwa wiotka D) współtworzy kości osłaniające mózgowie

6. Uzupełnij zdania. (0-3)
A) Komórki chrzęstne noszą nazwę ........................................, a kostne .................................
B) Dojrzałe monocyty nazywa się ........................................
C) Wypustki neuronu przewodzące impulsy w stronę ciała komórki to.....................................
7. Oceń słuszność poniższych stwierdzeń: (0-2)
A) Włókna mięśniowe serca są widlasto rozgałezione. Prawda/ Fałsz
B) Włókna nerwowe pozbawione osłonek szybciej przewodzą impulsy niż te z osłonkami.
Prawda/ Fałsz
C) Mięśnie gładkie współtworzą ściany narządów wewnętrznych. Prawda/ Fałsz
D) Tkanka chrzęstna jest bogato unaczyniona i unerwiona. Prawda/ Fałsz
8. Wyjaśnij mechanizm regeneracji kości po złamaniu. (0-3)
........................................

9. Porównaj w poniższej tabeli funkcje wszystkich rodzajów krwinek. (0-4)
Krwinki Funkcje

erytrocyty

trombocyty

neutrofile

eozynofile

bazofile

Limfocyty B

Limfocyty T


10. Narysuj schemat budowy komórki nerwowej. (0-2)

11. Która z wymienionych niżej cech nie jest cechą leukocytów? (0-1)
A) nie zawierają barwnika
B) mają zdolność ruchu pełzakowatego
C) ze względu na zróżnicowanie budowy dzielimy je na granulocyty i agranulocyty
D) są bezjądrzaste

12. W organizmie człowieka funkcje zewnątrzwydzielnicze spełniają komórki tkanki:
(0-1)
A) łącznej
B) nerwowej
C) nabłonkowej
D) mięśniowej
*13. Poniżej przedstawiono fragment wyników badania morfologii krwi 20-letniego mężczyzny.
Ustal, czy wszystkie przedstawione powyżej wyniki mieszczą się w granicach normy fizjologicznej, czy też od niej odbiegają. Swoją odpowiedź krótko uzasadnij. (0-2)

Erytrocyty - 4,5mln/mm3
Leukocyty - 15 tys./ mm3
Trombocyty- 300 tys../ mm3

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.