X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32396
Przesłano:

Formatowanie tekstu w języku HTML. Konspekt lekcji z informatyki

Nauczyciel: Izabela Łabuś
Przedmiot: Informatyka
Klasa: 2d
Temat: Formatowanie tekstu w języku HTML
Czas: 45 minut
Cele lekcji:
• kształcący: zapoznanie uczniów z narzędziami języka HTML odpowiedzialnymi za formatowanie tekstu na stronie WWW;
• poznawczy: Uczeń będzie umiał:
opisać język HTML, wymienić podstawowe znaczniki języka HTML, zastosować poznane znaczniki w technice projektowania stron WWW;
• wychowawczy: stymulowanie kreatywnego myślenia w poszukiwaniu nowych, oryginalnych pomysłów, kształtowanie poczucia estetyki, kształtowanie umiejętności pracy w grupie
Metoda pracy: podająca: elementy wykładu i pogadanki, ćwiczeniowa, problemowa.
Materiały i środki dydaktyczne: komputery z dostępem do internetu, oprogramowanie- notatnik, TeamViewer 6, przeglądarka internetowa, prezentacja przygotowana przez nauczyciela z poleceniami języka HTML.


Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne- powitanie, sprawdzenie listy obecności,
2. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na obecnej lekcji tj.:
co to jest język HTML, do czego służą znaczniki, jaki znaczniki odpowiadają za wytłuszczenie, pochylenie, podkreślenie i przekreślenie tekstu, jakie znaczniki tworzą akapit, znak końca linii
3. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.
Nauczyciel wyjaśnia kolejne znaczniki i omawia ich zastosowanie w tym języku.
4. Realizacja tematu:
a) Uczniowie uruchamiają program TeamViewer 6, przeznaczony do przedstawienia prezentacji przygotowanej przez nauczyciela oraz Notatnik,
b) Nauczyciel zapisuje na tablicy najważniejsze znaczniki służące do formatowania dokumentu w języku HTML, wyjaśniając szczegółowo ich przeznaczenie. Wyróżnienia: <EM>, <STRONG>, Indeksy: <SUB>, <SUP>, Znacznik <FONT> i jego atrybuty SIZE, FACE, COLOR, linia pozioma <HR> i jej atrybuty WIDTH, NOSHADE, SIZE, COLOR, obramowanie tekstu <FIELDSET>, komentarz <!-->
c) Uczniowie uruchamiają swoją stronę, wprowadzają nowe znaczniki i testują ich wygląd.
d) Nauczyciel cały czas nadzoruje pracę uczniów, pomaga, tłumaczy i wyjaśnia dalsze polecenia.
5. Kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji.
a) Uczniowie przypominają nowo poznane pojęcia.
b) Każdy uczeń prezentuje swoją stronę i poprawia ewentualne błędy
6. Zadanie domowe:
Utwórz stronę powitalną swojej szkoły, zawierającą: powitanie, nazwę szkoły oraz jej adres, stosując dotychczas poznane znaczniki html.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.