X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3
Przesłano:

Test z gospodarki rynkowej

1. Podatek to –
A. obowiązkowe pieniądze lokowane w banku
B. obowiązkowe pieniądze oddawane do ZUS
C. obowiązkowe pieniądze pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny
D. wszystkie są właściwe

2. Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia:
A. emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe
B. emerytalne, rentowe, majątkowe, wypadkowe
C. emerytalne, rentowe, gospodarcze, chorobowe
D. wszystkie są właściwe

3. Dane osobowe, przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, znajomość języków obcych to informacje zawarte w dokumencie:
A. kwestionariusz osobowy
B. zgłoszenie do ZUS
C. deklaracja podatkowa
D. wszystkie są poprawne

4. Ilość towaru, jaką producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie i w danym miejscu i czasie to:
A. popyt
B. podaż
C. transakcja handlowa
D. rynek

5. Pan Maciej odprowadza do gminy podatek od posiadania domu. Określ rodzaj podatku:
A. VAT
B. dochodowy
C. majątkowy
D. akcyzowy

6. Franek zakupił farbę do malowania pokoju. Określ , który podatek zawierała cena zakupionego towaru:
A. dochodowy
B. akcyzowy
C. lokalny
D. VAT

7. Zapotrzebowanie klientów na produkty lub usługi po określonej cenie, w danym czasie i miejscu, to:
A. podaż
B. popyt
C. rynek producenta
D. rynek konsumenta


8. Numer ewidencyjny ludności to:
A. NIP
B. PIT
C. PESEL
D. CIT

9. Wzrost ceny bułek razowych spowodował, że dotychczasowi producenci zwiększyli produkcję, również inni zaczęli wytwarzać te produkty. Jest to zgodne z:
A. prawem popytu
B. prawem podaży
C. prawem konsumenta
D. prawem producenta

10. Ania kupiła w zeszłym roku wyposażenie całej kuchni za cenę 500zł. Kasia w tym roku za te same sprzęty zapłaciła 600zł. Świadczy o tym, że nastąpiło zjawisko :
A. akumulacji
B. podaży
C. gospodarki
D. inflacji

11. Osoby fizyczne opłacające podatek dochodowy wypełniają druk:
A. PIT
B. CIT
C. NIP
D. wszystkie są właściwe

12. Jeżeli ceny wzrastają, wartość pieniądza spada na towary i usługi. Kupimy wówczas:
A. więcej towarów
B. mniej towarów
C. tyle samo
D. brak poprawnej odpowiedzi

13. Który z dokumentów reguluje uprawnienia konsumenta:
A. kodeks pracy
B. kodeks cywilny
C. kodeks spółek handlowych
D. kodeks karny

14. Wartość towarów wyrażana jest w:
A. pieniądzu
B. karcie płatniczej
C. podaży
D. popycie

15. Bezrobotny to człowiek, który:
A. nie pracuje i uczy się w systemie dziennym w szkole zawodowej
B. nabył prawo do emerytury
C. prowadzi działalność gospodarczą
D. jest w wieku produkcyjnym i poszukuje pracy

16. Procentowy wskaźnik, który określa stosunek liczby osób, które pozostają bez pracy do ogółu ludzi będących w wieku umożliwiającym pracę zawodową to:
A. stopa inflacji
B. stopa bezrobocia
C. stopa procentowa
D. stopa zawodowa

17. Różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z różnych źródeł a kosztami ich uzyskania w rozliczeniu podatkowym stanowi:
A. dochód
B. podatek
C. składka
D. stawka podatku

18. Konsument reklamując sprzęt radiowo-telewizyjny z tytułu gwarancji ma prawo żądać:
A. ekwiwalentu pieniężnego za straty związane z dochodzeniem swoich praw
B. zamiany tego towaru na nowy
C. otrzymania dodatkowego produktu gratis
D. spotkania z producentem sprzętu

19. W markecie Flis cena bułek „ciabata” obniżyła się, więc wzrosło zapotrzebowanie konsumentów na ten produkt. Jest to zgodne z:
A. prawem konsumenta
B. prawem producenta
C. prawem popytu
D. prawem podaży

20. W zakładzie cukierniczym zainstalowano maszynę, która opakowuje słodycze w papierki. Zastąpiła ona 10 kobiet zatrudnionych na tym stanowisku, które stały się bezrobotnymi. Jest to przykład bezrobocia:
A. sezonowego
B. cyklicznego
C. technologicznego
D. frykcyjnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.