X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 158
Przesłano:

Zagrożenia życia rodzinnego. Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie dla klasy I LO

CELE:

Uczeń:
* Ma świadomość zasadniczych zmian tradycyjnego modelu rodziny.
*Zna zagrożenia życia rodzinnego.
* Dostrzega problemy współczesnej rodziny.
* Uzmysławia sobie znaczenie życia rodzinnego opierającego się na miłości, odpowiedzialności, pracowitości, wierności i trosce o najbliższych.

METODY: miniwykład, dyskusja, ćwiczenie: rozróżnianie cech rodziny tradycyjnej i współczesnej, burza mózgów: zagrożenia współczesnej rodziny, praca z tekstem;

FORMY: praca indywidualna, praca w grupach;

ŚRODKI
DYDAKTYCZNE: ćwiczenie (zał. nr1) w ilości równej liczbie uczniów, arkusze papieru w ilości równej liczbie grup(2x), mazaki, , fragmenty tekstów: Rogala-Obłękowska J.(2002)Narkoman w rodzinie. Warszawa:Alfa-Wero, ulotki informacyjne
nt. przemocy i alkoholizmu w rodzinie;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Nauczyciel uświadamia uczniom ponadczasową wartość rodziny. Rodzina tożsama ale nie taka sama. (5min.)

2. Uczniowie otrzymują ćwiczenie (zał.nr1) i przyporządkowują wymienione cechy rodzinie tradycyjnej lub współczesnej. Nastepuje wspólne podsumowanie. (5min.)

3. Uczniowie tworzą grupy i wypisują zagrożenia współczesnej rodziny. Przedstawiciele grup odczytują zagrożenia. (10min.)

4. Nauczyciel prosi, aby uczniowie, nadal pracując w grupach na podstawie otrzymanych tekstów opracowali wylosowane zagadnienia:

- Przedstaw wpływ narkomanii rodziców na obszary funkcjonowania dziecka.
- Przedstaw problem alkoholizmu w rodzinie.
- Przedstaw rozmiar zjawiska i skutki przemocy domowej w rodzinie.

Nastepnie przedstawiciele grup referują wyniki pracy. Pozostałe grupy mogą uzupełniać wypowiedzi kolegów. (25min.)

5. Nauczyciel kończy dyskusję podkreśleniem, że każda rodzina
może skutecznie bronić się przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania trudnościom i zagrożeniom życia rodzinnego jest dobre przygotowanie się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Ten temat będzie omawiany podczas następnych zajęć.

Zmiany tradycyjnego modelu rodziny (Zał. Nr 1)

Pogrupuj poniższe cechy, łącząc je z punktami 1 lub 2.

brak funkcji produkcyjno-ekonomicznej

zanik podziału ról damsko- męskich

rodzina wielopokoleniowa

postawa indywidualizmu
2) rodzina współczesna
rodzina jednostką gospodarczą
1) rodzina tradycyjna
ścisły podział ról

postawa familizmu

rodzina dwupokoleniowa

praca zawodowa kobiet poza domem

instytucjonalne wychowanie młodego pokolenia

ograniczenie funkcji odpoczynku
i organizacji czasu wolnego

praca kobiet w domu

wyłączność w wychowaniu
i uczeniu ról społeczno-zawodowych

rodzina wielodzietna

model rodziny 2+1, 2+2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.