X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12673
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Program zajęć sportowych w świetlicy socjoterapeutycznej

Program zajęć sportowych w świetlicy socjoterapeutycznej
przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki Uzależnień
w Głogowie, Plac Mieszka I

Cele:
• Rozpowszechnienie kultury fizycznej
• Wyrabianie sportowych nawyków u dzieci
• Propozycja spędzenia czasu wolnego
Założenia:
Założeniem programu :
• jest zachęcenie dzieci do zajęć ruchowych i to nie tylko w czasie lekcji wf, czy treningu, ale i w warunkach, kiedy brak jest typowego sprzętu sportowego,
• kształtowanie prozdrowotnych zachowań u dzieci
Przewidywane osiągnięcia:
• Już sam udział w zajęciach będzie osiągnięciem.
• Zdobyta podczas zajęć wiedza, jak bezpiecznie wykonywać i trudne ćwiczenia, może być wykorzystana podczas samodzielnych zabaw.
• Starsze dzieci, a także młodzież mogą pomagać opiekunom w prowadzeniu zajęć, poprzez sędziowanie, bądź przygotowanie sali i nietypowego sprzętu, ucząc się w ten sposób zaradności i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Metody i formy:
W zależności od rodzaju zajęć, stosowane będą różne metody i formy pracy :
• metody odtwórcze ( reproduktywne )
o metoda naśladowczo-ścisła
o metoda zadaniowo-ścisła
• metody aktywizujące osobowość dziecka
o metoda zabawowa klasyczna
o metoda zadaniowa
o metoda bezpośredniej celowości ruchu

• metoda nauczania techniki ćwiczeń ruchowych
o metoda syntetyczna (całościowa)
o metoda analityczna (nauczania ćwiczeń częściami)
o metoda kombinowana
- forma frontalna
- forma zajęć w zespołach
- forma indywidualna


Rodzaje zajęć ( przykładowa propozycja )
GIMNASTYKA
Ćwiczenia ogólnorozwojowe poprawiające gibkość kręgosłupa

Rozgrzewka :
- berek bez zamawiania
- stojąc wymachy i krążenia RR w tył i w przód
- wymachy NN w przód, bok, tył
- skłony T w przód, bok, tył
- w leżeniu przodem odchylanie T w tył
- w leżeniu przodem nożyce poziome i pionowe NN
- w leżeniu tyłem unoszenie NN do pionu
- w leżeniu tyłem unoszenie T do siadu prostego
- w przysiadzie podpartym rzuty NN w tył i na boki
- ćwiczenia równoważne
- podskoki „pajacyka”

Część główna :
z leżenia tyłem – leżenie przerzutne ( „świeca”) i leżenie przewrotne („nakrywka”)
w leżeniu tyłem - „kołyska” w przód i w tył
siad rozkroczny – skłon T do PN ,do LN i do środka
siad prosty – skłon T w przód
leżenie przodem, chwyt dłońmi za kostki NN i unoszenie NN w górę (wygięcie T w tył)
„ mostek” z leżenia tyłem UWAGA!!! NIE WYGINAĆ SIĘ W ODCINKU LĘDŹWIOWYM
z leżenia tyłem „scyzoryk”
w leżeniu tyłem, NN ugięte unoszenie G i górnej części T

Część końcowa :
o berek „lawina”
o w leżeniu – ćw. oddechowe


GIMNASTYKA
Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zwróceniem uwagi na rozciągnięcie stawów biodrowych i miednicy
Rozgrzewka :
- berek z zamawianiem stając w rozkroku
- w marszu wymachy i krążenia RR w tył i w przód
- w marszu odrzuty RR w tył i w bok
- stojąc w rozkroku skłony T w przód, bok, tył
- wypady PN i LN w przód i w bok z pogłębianiem
- półprzysiady stojąc w rozkroku ( stopy –II pozycja, kolana na zewnątrz nad stopami)
- wymachy NN w bok
- krążenia bioder
- krążenia T
- klęk podparty : „koci grzbiet” i „dołek”
- ugięcia RR w podporze tyłem („pompki”)
- arabeska
- waga przodem („ jaskółka”)
- podskok nożycowy
Część główna :
stojąc, oprzeć się o krzesło, parapet wymachy PN, później LN w przód, tył, bok(duża ilość powtórzeń, 15/20 razy)
w leżeniu tyłem, zaczepić PN od dołu o kaloryfer( kanapę), LN rozciągnąć w tył
powtórzyć ćwiczenie ze zmianą NN
PN położyć na oparciu krzesła ( parapecie), skłon T do PN i do LN ( na której się stoi)
powtórzyć ćwiczenie ze zmianą NN
w leżeniu przerzutnym ćwiczenia NN ( rozkroki, półszpagaty, „rowerek”)
NN - do „szpagatu” OSTROŻNIE !!! RR OPARTE O PODŁOGĘ ( chronią przed niekontrolowanym „rozjechaniem” się NN ),ostrożnie pogłębiamy rozkrok
Część końcowa :
o berek „lawina”
o chodzenie na palcach


GIMNASTYKA
Nauka stania na rękach z uniku podpartego

Rozgrzewka :
- berek na czworakach
- „żabki”
- w truchcie krążenia RR w przód, w tył
- w truchcie wymachy RR w bok, w tył
- ugięcia RR w podporze przodem („pompki”)
- w siadzie prostym skłon T w przód
- w siadzie rozkrocznym skłon T w przód, do LN i do PN
- w leżeniu tyłem, NN przy pośladkach unoszenie G i T w górę
- siad klęczny – skłony G w przód, tył i na boki
- przysiad podparty i rzuty NN w tył naprzemianstronne i obunóż
- przysiad podparty i rzuty NN w bok naprzemianstronne i do rozkroku
- W truchcie dookoła sali – rzuty NN w przód, tył i na boki

Część główna :
unik podparty i lekkie odbicia z zamachem N
„ wierzganie konika” OSTROŻNIE !!!
próby stania na RR z uniku podpartego, przy asekuracji prowadzącego
3 GŁÓWNE ZASADY STANIA NA RR :
o CAŁE DŁONIE NA PODŁODZE , PALCAMI SKIEROWANE PRZED SIEBIE
o NIE ZGINAĆ RR W ŁOKCIACH
o GŁOWA ODCHYLONA DO TYŁU

próby stania na RR z postawy, przy asekuracji prowadzącego

Część końcowa :
o leżenie przodem, rozciąganie T ( „marsz” palcami w przód)
o leżenie tyłem, nożyce poziome i pionowe


ELEMENTY JOGI
Rozgrzewka :
Stojąc
- skłony G w przód, tył i na boki
- obszerne krążenia G
- unoszenie barków w górę
- krążenia barków w tył i w przód
- powolny skłon T w przód
- krążenia kolan na zewnątrz i do wewnątrz
- krążenia P stopą na zewnątrz i do wewnątrz
- krążenia L stopą na zewnątrz i do wewnątrz
- zginanie i prostowanie palców stóp

Część główna :
Pozycje :
Fontanna
Kobra
Pies
Pług
Skłon siedząc w rozkroku
Ryba
Unoszenia bioder w leżeniu tyłem, NN przy pośladkach
Lotos

Część końcowa :
o Relaks w pozycji Dziecka


ELEMENTY JOGI

Rozgrzewka :
Leżąc
- Ćwiczenia oddechowe
Stojąc
- skłony G w przód, tył i na boki
- unoszenie barków w górę
- krążenia barków w tył i w przód
- powolny skłon T w przód
- krążenia bioder
- krążenia kolan na zewnątrz i do wewnątrz
- krążenia P stopą na zewnątrz i do wewnątrz
- krążenia L stopą na zewnątrz i do wewnątrz
- zginanie i prostowanie palców stóp
- Drzewo

Część główna :
Pozycje :
Świerszcz
Półświerszcz
Okręt
Koci grzbiet – z wymachem N w tył i odchyleniem G, z wymachem N w przód i dotknięciem do czoła
Koci grzbiet z falą T
Pług
Trójkąt

Część końcowa :
o Relaks w pozycji Martwego ciała


WYŚCIGI NA WESOŁO

Potrzebne przybory:
3 (4)krzesła, 3(4 )woreczki, ( jeśli nie posiadamy tych rzeczy, można zastąpić je innymi)
Rozgrzewka :
- krążenia RR w tył
- krążenia nadgarstków
- przysiady
- skłony T w przód i w tył
- wypady NN w przód i w bok
- podskoki „ pajacyka”
Podzielić uczestników na 3 – 4 grupy ( w zależności od ilości dzieci ).
Na wprost każdego rzędu ustawić, w odpowiedniej odległości, krzesło (lub inny przedmiot). Jest to wyznacznik, który należy obiec, bądź coś na niego położyć.
WYŚCIGI
wyścig z obieganiem krzesła z prawej strony
wyścig z przejściem pod krzesłem
wyścig z zostawieniem woreczka na krześle, druga osoba biegnie po woreczek i z nim wraca, podaje woreczek trzeciej , która ponownie zostawia go na krześle
wyścig na czworakach z obieganiem krzesła z prawej strony
do krzesła wykonując „żabki”, obiec krzesło i z powrotem zwykły bieg
bieg tyłem do krzesła UWAGA !!! PATRZEĆ ZA SIEBIE !!! , z powrotem bieg przodem
w podporze tyłem (ale idąc przodem ) do krzesła, z powrotem bieg przodem
skacząc na nodze, z powrotem na II nodze
Ogłoszenie wyników, który zespół wygrał.

Część końcowa :
o leżenie przodem, rozciąganie PR i LN i odwrotnie LR i PN

WYŚCIGI NA WESOŁO

Potrzebne przybory:
3 (4)krzesła, 3 (4) skakanki, 3 (4) ringa, 3 (4)piłki ( jeśli nie posiadamy tych rzeczy, można zastąpić je innymi )
Rozgrzewka :
- krążenia RR w przód
- bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan
- bieg w miejscu z uderzaniem piętami o pośladki
- opady T w przód i w tył
- przysiady z wyskokiem w górę

Podzielić uczestników na 3 – 4 grupy ( w zależności od ilości dzieci ).
Na wprost każdego rzędu ustawić, w odpowiedniej odległości, krzesło (lub inny przedmiot). Jest to wyznacznik, który należy obiec, bądź coś na niego położyć.
WYŚCIGI
skoki obunóż do krzesła, z powrotem zwykły bieg
skoki na skakance z obiegnięciem krzesła
z ringiem na głowie z obiegnięciem krzesła
I osoba ma skakankę, ringo leży na krześle : I osoba skacze na skakance do krzesła , zostawia na nim skakankę i bierze ringo, kładzie na głowę i tak wraca do rzędu, II uczestnik z ringiem na głowie biegnie do krzesła, zostawia ringo i skacząc na skakance wraca do rzędu i tak wszyscy zawodnicy
na czworakach popychając piłkę do krzesła, zostawić ją na krześle, z powrotem zwykły bieg, II osoba biegnie po piłkę, z powrotem – na czworakach do rzędu
bieg z kozłowaniem piłki dookoła krzesła, młodsze dzieci mogą piłkę nieść w rękach
stojąc w rzędzie w rozkroku, podajemy piłkę pod nogami, ostatnia osoba z rzędu biegnie z piłką na początek i dalej tak samo aż I znów będzie na początku
jak wyżej podając piłkę nad głową
Część końcowa :
o leżenie tyłem ćwiczenia oddechowe

GRY I ZABAWY RUCHOWE NA DWORZE

Potrzebne przybory:
piłka, długa skakanka lub sznurek, skakanki, drobne przedmioty ( woreczki, plastikowe klocki itp.), karton
Rozgrzewka:
- berek „żuraw”
- berek „lawina”
Część główna:
• gra w „2 ognie”
• skoki przez skakankę ( długi sznurek):
o „zegar”
o przeskoki w ganianego
o jak największa ilość osób wskoczy na skakankę
o jak największa ilość podskoków przy 3 skaczących (podzielić uczestników na grupy 3- osobowe )
rzuty drobnymi przedmiotami do celu (kółko ułożone ze skakanki, karton), wybieramy MISTRZA CELNOŚCI : ile razy trafi do celu, wykonując np.10 rzutów).
Młodszym dzieciom ustawić kartony, bądź kółko ze skakanki bliżej niż starszym !
wybieramy MISTRZA SZYBKOŚCI. Na bieżni : dzieci startują na torach na bieżni (60m), po 6 osób i drogą eliminacji do następnego biegu przechodzi 3 uczestników, tak aby w biegu finałowym wyłonić mistrza i 2 wicemistrzów.
Jeśli nie ma bieżni, odmierzamy ok.60 m na równej nawierzchni i również drogą eliminacji wyłaniamy mistrza.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (słodycze ), bądź wyróżnienie zwycięzców okrzykiem lub brawami.


GRY I ZABAWY REKREACYJNE ( na dworze )

Potrzebne przybory:
skakanki, kometka, ringo, piłka

Rozgrzewka:
- berek bez zamawiania
Część główna :
skoki indywidualne przez skakankę
o ze złączonymi NN ( na „baczność”)
o przeskoki z jednej nogi na drugą („ rowerek”)
o przeskoki przez skakankę kręconą w tył
o przeskoki przez skakankę kręconą skrzyżnie
o wybieramy MISTRZA SKOKÓW : kto wykona najwięcej przeskoków ( określonych albo dowolnych )
kometka
o odbicia w parach
o wybieramy MISTRZOWSKĄ PARĘ ( która para wykona najwięcej odbić bez upadku lotki )
ringo
o podania i chwyty w parach
o wybieramy MISTRZOWSKĄ PARĘ ( która para wykona najwięcej podań i chwytów bez upadku ringa )
piłka
o dowolne podania i chwyty w parach ( propozycja dla młodszych dzieci )
o wybieramy MISTRZOWSKĄ PARĘ ( która para wykona najwięcej podań i chwytów bez upadku piłki)

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (słodycze ), bądź wyróżnienie zwycięzców okrzykiem lub brawami.


ZABAWY NA ŚNIEGU

ROZGRZEWKA :
- berek „lawina”
Część główna :
indywidualnie
o rzuty śnieżkami do celu
- kółko ułożone ze skakanki na śniegu
- cel narysowany śniegiem na ścianie (bez okien) budynku
o rzuty na odległość
Młodsze dzieci stoją odpowiednio bliżej celu. Ich rzuty na odległość są mierzone porównywalnie.
zespoły (Podzielić dzieci na grupy, młodsze ze starszymi)
o lepienie bałwana
o lepienie innych figur ( inwencja własna dzieci)
Wspólne oglądanie i ocenianie figur ulepionych przez uczestników.
Nagradzanie słodyczami, bądź oklaskami.


Program opracowała :
mgr Maria Nadolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.