X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7407
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

IMIĘ I NAZWISKO: Mirosława Szczubełek
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa w Gumowie
STANOWISKO: Wychowawca Świetlicy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2009
DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2010

POSIADANE KWALIFIKACJE: mgr. Pedagogika-Profilaktyka Społeczna I Resocjalizacja.

PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE ORAZ UMIEJĘTNE NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

LP
ZADANIE
FORMY
REALIZACJI
TERMIN DOWODY
REALIZACJI,
WSKAZÓWKI,
UWAGI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj.ustawy, rozporządzenia IX 2009 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem IX 2009 Omówienie zasad współpracy
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie tematów, zakresu i terminów IX 2009 Scenariusze zajęć, pisemne omówienia tychże zajęć
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy IX 2009

V 2010 Teczka stażysty


ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI ZADAŃ, DOKUMENTACJI ORAZ ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach pedagogicznych, obserwacja IX 2009

V 2010 Lista obecności na radach, zespołach, potwierdzenie
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statutu Szkoły, programu wychowawczego, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi itp. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,

Opracowanie wraz z opiekunem projektu planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy, IX 2009

X 2010 Wpisy w dziennikach,

Projekt planu pracy świetlicy,

Propozycje cykli tematycznych
3. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja IX 2009 Organizacja własnych zajęć
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Lektura obowiązujących aktów prawnych IX 2009


ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników IX 2009

V 2010 Wnioski z obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja IX 2009

V 2010 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach

Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno- psychologicznej IX 2009

V 2010 Zaświadczenia, wnioski i uwagi do realizacji
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach plastycznych i literackich

Współorganizacja konkursów plastycznych i literackich IX 2009

V 2010 Potwierdzenia od organizatorów

Dyplomy

Sprawozdania z organizacji konkursów


POSIADANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ INFORMACJI O UCZNIU

1. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków Rozmowa, wywiad Na bieżąco Charakterystyka wybranej grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Udział w szkoleniach

Lektura pedagogiczna i psychologiczna Na bieżąco Zaświadczenia
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena V 2010 Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.