X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6892
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Małgorzata Malinowska
Gminne Przedszkole
w Zespole Szkół w Rąbinie
Termin rozpoczęcia stażu 01.09.2009r.
Termin zakończenia stażu 31.05.2012r.

Plan sporządzono w formie tabelarycznej.

Lp.
Zakres wymagań kwalifikacyjnych.
Zadania rozwojowe.
Formy i sposoby realizacji.
Uwagi o realizacji.

I. § 8 ust..2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.1 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
/ ustawy, rozporządzenia/
Zapoznanie się literaturą dotycząca awansu zawodowego.
Udział w warsztatach CEN- Koszalin:
• Plan rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
IX 2009
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

1.2 Kształcenie i doskonalenie zawodowe

Udział w zespołach metodycznych
Szkoleniach organizowanych w przedszkolach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych efektów

1.3 Wykorzystywanie nowatorskich metod pracy
Gry i zabawy terapeutyczne
„Klanza”
Gry i zabawy wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
Gry i zabawy ruchowe wg Metody Kinnesów
Zabawy matematyczne E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Rok szkolny
2009/2010
Opis i analiza

1.4 Opracowanie i wdrożenie projektu ekologiczno- przyrodniczego
dla dzieci przedszkolnych
Projekt edukacyjny
Rok szkolny
2009/2010
Opis i analiza

1.5 Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
Projekt edukacyjny
Rok szkolny
2010/2011
Opis i analiza

1.6 Udział w zespole ds. promocji i marketingu
Opracowanie dokumentów w ramach pracy zespołu
Okres stażu
2009/2012
Plan promocji
Opis i analiza

1.7 Udział w pracy SU / ds. przedszkola/
- Opracowanie dokumentów w ramach pracy zespołu
Okres stażu
2009/2012
Plan samorządu
Opis i analiza

1.8 Udział w zespole wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
- Współopracowanie dokumentów w ramach pracy zespołu
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

1.9 Współpraca z rodzicami
- Zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania, warsztaty
Okres stażu
2009/2012
Plan współpracy
Opis i analiza

1.10 Współpraca ze specjalistami / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
pedagog szkolny oraz instytucjami użyteczności publicznej.
- Spotkania, wycieczki tematyczne
Okres stażu
2009/2012
Plan współpracy
Opis i analiza

1.11 Systematyczne prowadzenie przyrostu umiejętności dzieci
/ diagnoza wstępna i końcowa/
- Arkusze indywidualne do badania gotowości szkolnej:
Dla dzieci 5-6 letnich
Dla dzieci 5- letnich
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

II. § 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

2..1 Ukończenie kursów
- CEN- Koszalin
• Kurs podstawowy- tworzenie stron WWW, język html;
• Komputer i technologia informacyjna w pracy nauczyciela
Próba stworzenia własnej strony WWW
Rok szkolny
2009/2010
Zaświadczenie
Opis i analiza

2.2 Wykorzystywanie Internetu w pracy pedagogicznej i życiu grupy, przedszkola
- Kontaktowanie się z innymi nauczycielami, udział w formach dyskusyjnych:
http:// WWW.edumuz.pl
http:// WWW.nauczycieleprzedszkola.pl
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

2.3 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

- Wykonanie kart pracy z zakresu edukacji matematycznej, sprawności manualnej, pomocy do zajęć, diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

2.4 Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera w pracy zespołu ds. promocji i marketingu.
- Wykonanie zaproszeń, podziękowań itp.
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

III. § 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

3.1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć otwartych w ramach WDN.
Udostępnienie do wykorzystania kart pracy, scenariuszy.
Pomoc nauczycielowi stażyście.
Współpraca z nauczycielkami z innych przedszkoli i SP
Okres stażu
2009/2012
Opis i analiza

IV. § 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocą społeczną lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

4.1 Opracowanie i wdrożenie programu własnego
- Udział w warsztatach problemowych organizowanych przez CEN- Koszalin:
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej dotyczącej kinezjologii edukacyjnej/ metoda Dennisona/
Przygotowanie programu spełniającego wymogi formalne.
Rok szkolny
2010/ 2012
Sprawozdanie z realizacji
oraz uzyskanych efektów

V. § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
5.1 Współpraca z placówkami kulturalno- oświatowymi.

- Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów, wystaw.

Rok szkolny
2009/2011
Sprawozdanie z realizacji oraz uzyskanych efektów

VI. § 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty. Pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

6.1 Współpraca z TPD- Świetlica profilaktyczno- Wychowawcza
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5- 6 letnich
Zajęcia plastyczne dla dzieci 4-5-6 letnich

- Prowadzenie zajęć plastycznych
- Prowadzenie zajęć korekcyjnych wg potrzeb rodziców po zdiagnozowaniu dzieci przez lekarza
I- semestr 2011
1x w miesiącu
Okres stażu
2009/2012
1x w tygodniu
Sprawozdanie z realizacji oraz uzyskanych efektów

VII. § 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki , typu i rodzaju szkoły.

7.1 Analiza przypadków
- Uczestnictwo w szkoleniach – CEN Koszalin
- Identyfikacja problemu
- Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.
- Efekty oddziaływań
Rok szkolny
2009/2011
Opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.