X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45035
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Chrońmy naszą planetę

Temat: „Chrońmy naszą planetę”.

1. Co to jest ekologia? – zapraszamy do wysłuchania wiersza.
Dzieci starają się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumieją.

„Co to jest ekologia?”
D. Klimkiewicz, W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa....

2.Po wysłuchaniu wiersza dzieci próbują wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do końca
jasne i odpowiedzieć na pytania:
• Co to jest ekologia?
• Czego dotyczy ta nauka?
• Co oznacza słowo „szanować”?

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, można zaproponować zabawę rytmiczną, np. dziecko może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:
To na-u-ka o zwie-rza-kach,
la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,
o wza-jem-nych po-wią-za-niach
mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko
to jest na-sze śro-do-wis-ko.

3. „Oczyszczalnia ścieków” – propozycja zabawy badawczej.

Potrzebne będą: naczynie ze ściekami (woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi kawałkami folii i opakowań, olejem), 2 butelki PET, słoiki, gaza, gumka recepturka, żwir, małe kamyki, piasek.

Należy przygotować ścieki w słoiku
(woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi kawałkami folii i opakowań, olejem). Dziecko musi zastanowić
się, co się może stać, gdy ktoś wypije taką wodę. Warto poinformować dziecko, że w tej wodzie znajdują się
bakterie, które mają chorobotwórcze działanie a także zapytać, czy wie, co to jest „oczyszczalnia” i jak ona działa? ; co to jest „filtr” i „filtrowanie”? ; czy wie, co może być takim filtrem?
Należy przygotować z dziećmi dwa słoiki i dwie butelki typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich
należy obwiązać gazą i umocować na niej gumkę recepturkę. Obie butelki umieść tak jak
lejki w słoikach. Następnie powoli wlać wcześniej obserwowane ścieki do obu butelek. Należy obserwować, czy
gaza w jakikolwiek sposób pomaga przefiltrować nieczystości i czy na gazie osadziły się kawałki
opakowań. Należy porównać kolor wody w słoikach. Można poprosić dziecko, by postarało się odpowiedzieć na pytania: Czy można
stworzyć jeszcze doskonalszy filtr? Jak działają oczyszczalnie ścieków? Co może być naturalnym
filtrem? Czy wodę z tych słoików można pić?
Teraz dziecko samo może przygotować żwir, małe kamyki i czysty piasek. Zadaniem dziecka
jest stworzenie w odwróconej butelce filtru z kamyków, żwiru i piasku ułożonych warstwami.
Dodatkowo należy zabezpieczyć szyjkę butelki gazą. Z drugiej butelki również dziecko tworzy lejek i obie
wkłada do słoików. Następnie wlewa ścieki do dwóch „lejków” i obserwuje proces oczyszczania wody. Po
zakończeniu eksperymentu porównuje zapach i kolor wody z obu słoików. Może zapisać różnice w
dostępny sobie sposób (np.rysunek).
Warto poinformować dzieci, że – pomimo filtrowania za pomocą żwiru i kamyków – ta woda nadal nie nadaje się
do picia. Profesjonalne filtry są o wiele dokładniejsze. Wodą przefiltrowaną w ten sposób można
natomiast np. podlać kwiaty w doniczkach.

4. „Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.

- W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (należy rozłożyć dwie szarfy/skakanki/ wełnę lub inne –
tworząc zamknięty zbiór). W jednym z nich leżały trzy butelki (N. wkłada 3 puste butelki do jednej
szarfy), w drugim pięć butelek (N. wkłada 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było
więcej butelek? Dziecko wskazuje prawidłową odpowiedź, a N. kontynuuje: Wielka szufla śmieciarki
otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślisz, w którą stronę się otworzy? N.
układa znak > z dwóch pasków papieru.
W celu utrwalenia z dziećmi schematu zadania, można kontynuować zabawę.

literatura pomocnicza: opracowanie na podstawie Przewodnika metodycznego "Plac Zabaw" WSiP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.