X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44958
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mali odkrywcy przyrody. Program przyrodniczej innowacji pedagogicznej

PROGRAM PRZYRODNICZEJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

TYTUŁ : „ Mali odkrywcy przyrody”.
Autor : Tamara Gruszka
Miejsce realizacji : Samorządowe Przedszkole w Wołowicach.

I. OPIS INNOWACJI.

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują duże zainteresowanie otaczającym ich światem i chętnie zadają pytania dotyczące najbliższego otoczenia. Zajęcia, w których będą uczestniczyć 4-5 latki mają na celu skierowanie ich ciekawości w stronę świata przyrody. Innowacja ma za zadanie zmotywować dzieci do obserwowania otoczenia własnego domu, ogrodu, drogi do przedszkola, gatunków rosnących drzew, przelatujących ptaków. Dobór tematyki zajęć bazuje na podstawie programowej dla szkół i przedszkoli i realizuje jej założenia. Nowatorstwo innowacji polega na stosowaniu w większości aktywizujących metod i form pracy z dziećmi, często zabawach badawczych, przy jednoczesnym ograniczeniu metod podających. Dzieci w trakcie wykonywania różnych doświadczeń i badań będą miały okazję przekonać się, że tuż obok ( na wyciągniecie ręki) znajduje się świat pełen tajemnic. Zajęcia mają na celu wydobyć i rozwinąć dziecięcą wrażliwość, aby dziecko mogło zostać oddanym przyjacielem przyrody. Prezentując dzieciom zabawy z różnorodnym materiałem przyrodniczym będzie można zachęcić dzieci i rodziców do poszukiwań w trakcie spacerów po lesie lub parku. Zastosowane metody i formy pracy mają rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę więzi z rówieśnikami poprzez wspólne przeżywanie i doświadczanie różnych emocji. Motywacja do działania i twórcza postawa nauczyciela przyczyni się do otwarcia dzieci na nowe postrzeganie świata, do uczenia się przez działanie i przeżywanie.
Innowacja ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Adresatami innowacji jest grupa dzieci przedszkolnych w wieku 4- 5 lat. Zajęcia innowacyjne będą się odbywać raz w tygodniu.
2. Główne założenia pracy : Inspirowanie dziecka do zadawania pytań dotyczących różnorakich zjawisk zachodzących w bliskim otoczeniu, uczynienie małego dziecka bycia aktywnym, myślącym, twórczym.

III. CELE INNOWACJI

Cel ogólny :
- podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod twórczych z elementami doświadczania, obserwowania oraz eksperymentowania.

Cele szczegółowe :
- budowanie u dzieci wrażliwości wobec świata roślin i zwierząt,
- rozbudzenie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody,
- stymulowanie rozwoju spostrzegawczości i kreatywności
- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
- przeżywanie pozytywnych emocji w trakcie prowadzenia doświadczeń i eksperymentowania,
- kształtowanie umiejętności zadawania pytań, obserwowania i wyciągania wniosków,
- wdrażanie do systematyczności i odpowiedzialności przy podjętym zadaniu.
- wszechstronne rozwijanie aktywności dziecka.

IV. METODY I FORMY PRACY
Metody :
- Metody aktywizujące (doświadczalna z elementami eksperymentu, warsztatowa, zabawy intelektualne np. rebusy )
- Metoda obserwacji i pokazu
- Metoda samodzielnych doświadczeń
- Metody problemowe
- Metody podająca (piosenki, historyjki obrazkowe, film edukacyjny)

Formy :
- spacery z obserwacją przyrodniczą
- praca w grupach rozwijająca umiejętność współpracy z rówieśnikami
- praca indywidualna rozwijająca własną inwencję
- zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci

V. SPODZIEWANE EFEKTY (korzyści wdrożenia innowacji)

Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w sposób aktywny ( prowadzenie badań, uczestnictwo w doświadczeniach ).
Wzbudzenie potrzeby bycia przyjacielem i obrońcą świata przyrody, który dobrze poznali.
Wzrost poziomu myślenia twórczego.
Wielostronny rozwój dziecka, gotowość do obserwowania i analizowania świata.
Otwartość do uczenia się przez działanie i przeżywanie.
Rozwój świadomości ekologicznej.
Budzenie odpowiedzialności poprzez angażowanie do niesienia pomocy zwierzętom i ptakom.

Wpływ na pracę przedszkola:
Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez atrakcyjne i efektywne zagospodarowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz rozwijanie zainteresowań dziecka.

VI. TEMATYKA ZAJĘĆ.
1. Poznajemy różne rodzaje drzew iglastych i pojęcie ściółki leśnej. Zakładamy las w słoiku (mech, kora, gałązki, szyszki, igły).
1. Słoneczniki – rośliny oleiste. Poznajemy budowę słonecznika i możliwości wykorzystania jego wartości odżywczych.
2. Zakładamy hodowlę kryształków soli.
3. Tajemnice świata podwodnego. Wykonanie meduzy pływającej w butelce.
4. Odloty ptaków - pokaz na ilustracji i na filmie. Słuchanie odgłosów, obserwacja odlatujących ptaków.
5. Zabawy badawcze. Dlaczego wulkany wybuchają ?
6. Prowadzimy doświadczenia związane z pływaniem i tonięciem ciał w wodzie.
7. Robimy karmniki dla ptaków (różnego typu). Dowiadujemy się czym należy dokarmiać różne gatunki ptaków.
10.Rozpoznajemy ślady pozostawione na śniegu.
11.Wykonujemy doświadczenia związane z rozpuszczalnością
różnych substancji w wodzie.
12. Badanie czystości śniegu. Topnienie lodu i jego objętość – doświadczenia.
13.Poznajemy zjawisko cienia. Wystawiamy teatrzyk cienia.
14.Bociany - gromadzimy wiedzę na temat życia ptaków wiosną.
15.Sadzenie i obserwacja roślin : rzeżucha, cebula, fasola, szczypior. Poznawanie i porównywanie budowy roślin.

VII. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi :
- ankietę wśród rodziców
- rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi.
Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz przeprowadzonych rozmów wśród dzieci pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.