X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44263
Przesłano:

Wielkanocne zwyczaje. Scenariusz zajęć zintegrowanych klasa I

Data: 23.03.2018 r.
Scenariusz zajęć zintegrowanych klasa I
Ośrodek tematyczny: Wielkanoc
Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje
Cele ogólne (zadania):
•zapoznanie z niektórymi zwyczajami związanymi ze świętami wielkanocnymi,
•kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat,
•wdrażanie do zachowania zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi,
•rozwijanie logicznego myślenia,
•kształcenie spostrzegawczości.
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
•nazywać ozdoby, potrawy i inne przedmioty znajdujące się na wielkanocnym stole,
•wyrazić uczucia związane ze świętami,
•zgodnie współpracować w grupie,
•czytać proste zdania ze zrozumieniem,
•przygotować koszyczek wielkanocny,
•uzupełnić zdania związane z wielkanocnymi zwyczajami,
•omówić poznane zwyczaje,
•dodawać i odejmować w zakresie 20
•rozwiązać proste zadania tekstowe,
•pokolorować matematyczną pisankę wg podanego wzoru.

Metody: słowne - rozmowa kierowana, żywego słowa, niedokończonego zdania, objaśnienia, pokaz, praca z tekstem, metoda zajęć praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: indywidualne karty pracy, przedmioty do nakrycia stołu, palmy, koszyczek, pisanki, baranek, bukszpan, ilustracje świątecznych ciast, karty z napisami zwyczajów wielkanocnych i z napisami różnych świąt, tekst wierszy, tekst z lukami, matematyczne pisanki, maskotka kurczątko, obrazki o tematyce wielkanocnej pocięte na części (koszyk, pisanka, malowanie jajek, robienie ciasta, mazurek, palma, stroik, oblewanie wodą, kartka wielkanocna, baranek, prezent), podpisy do obrazków, karty pisanki z zadaniami matematycznymi, muzyka do zabaw, prezentacja multimedialna.
ELEMENTY OK.:
1.Cele sformułowane w języku ucznia:
•Zapoznacie się ze znaczeniem słów: zwyczaj, obrzęd, tradycja;
•Będziecie słuchać o zwyczajach wielkanocnych w Polsce;
•Będziecie mówić o zwyczajach wielkanocnych w waszych rodzinach;
•Będziecie słuchać tekstu czytanego przez n-la i odpowiadać na pytania związane z nim;
•Będziecie rozwiązywać zadania tekstowe z matematyki na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
2. NaCoBe ZU:
•Poprawność wypowiadania się na podany temat /udzielanie konkretnych odpowiedzi pełnym zdaniem, właściwy szyk wyrazów w zadaniu/;
•Estetykę wykonywania prac /pisemnych, plastycznych/;
•Zrozumienie przeczytanego tekstu - umiejętność odpowiedzi na pytania do tekstu;
•Poprawność pisania /właściwy kształt liter, prawidłowe łączenie liter w wyrazach, poprawne zapisywanie wyrazów w liniaturze, właściwe rozmieszczanie tekstów w zeszycie;
•Zaangażowanie /aktywny udział w zajęciach/ i umiejętność współpracy w grupie.
3. Informacja zwrotna:
•Udzielana na bieżąco w formie ustnej; w trakcie wykonywania zadań do każdego ucznia osobno.
4.Pytanie kluczowe:
•Jakie są tradycje i obrzędy wielkanocne w Polsce?
Czas trwania: 135 minut.

Przebieg zajęć
1. Powitanie – zabawa integracyjna „Wesołe powitanie”
Dzieci maszerują po sali, gdy muzyka milknie, witają się różnymi częściami ciała np.: kolanami, łokciami, dłońmi, itp.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązywanie krzyżówki. Odgadywanie zagadek słownych, odszukanie właściwego rozwiązania zagadki, przypinanie na tablicy w formie krzyżówki (palma, baranek, pisanki, zajączek, owies, bazie, jajko, koszyk, kurczak).
3. Zabawa w „skojarzenia” – dzieci podają jak najwięcej słów, które kojarzą im się z nazwą Świąt Wielkanocnych.
4. Wspólne rozkodowanie wielkanocnego obrazka na macie edukacyjnej.
5. Rozmowa na temat świąt Wielkanocnych. Omówienie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi w polskich domach. (prezentacja multimedialna) Nauczyciel pokazuje uczniom różne przedmioty związane z Wielkanocą i omawia ich znaczenie.
6. Wspólne przygotowanie wielkanocnego koszyczka. Co włożymy do koszyczka? Na macie porozkładane w różnych miejscach rzeczy, które mają znaleźć się w koszyczku. Przy użyciu robotów zsuwamy te, które włożymy do koszyka. Wykonanie Karty pracy językowej ćw. 6 s. 76
7. Uczniowie skreślają zwyczaje, które nie są związane z Wielkanocą, tak aby powstało prawdziwe zdanie. (Karta pracy nr 1)
8. „Kurczątko” W. Szumanówny – wierszyk do rysowania.
Nauczyciel zwraca uwagę na to, że jajko i kurczątko najbardziej kojarzą się wszystkim z Wielkanocą, dlatego też za chwilę wszystkie dzieci spróbują narysować takie kurczątko wylęgające się z jajeczka. Nauczyciel recytuje wierszyk i jednocześnie rysuje kolejne etapy „narodzin kurczątka”. Przy powtórnej recytacji dzieci rysują same.

Z jajeczka się urodziło...
Główkę najpierw wychyliło.
Na dwie nóżki
Wyskoczyło...
Czarne oczka otworzyło,
Dziobek mały rozchyliło,
Że jest głodne zakwiliło...

9. „Lubię święta, bo...” – nauczyciel zaczyna zdanie, dzieci kolejno kończą. Dziecko mówiąc o swoich odczuciach trzyma w ręku maskotkę – kurczątko, kiedy skończy, podaje ją koledze obok.

10. Odczytanie przez nauczyciela wiersza „Wielkanoc" - Ryszarda Przymusa - analiza treści wiersza, o czym była mowa w wierszu.
Wielkanoc" - Ryszard Przymus
Wielkanoc! Wielkanoc! Wielka radość w sercu,
gdy stąpasz po świecie - kwitnącym kobiercu.
Na stole pisanki pięknie malowane...
Wśród zieleni trawy cukrowy baranek.
Bazie w wazoniku, ciasta i wędliny..
Wielkanoc — i wielkie spotkanie rodziny.
11. Zabawa usprawniająca percepcję słuchową „Kurczątko, piśnij!”.
Dzieci siedzą na dywanie. W czasie, gdy jedno z nich wychodzi za drzwi, pozostałe wybierają spośród siebie kurczątko, które na wezwanie będzie wydawało określony dźwięk („pi”). Dziecko, które wyszło z sali, wraca do niej i wydaje polecenie: „Kurczątko piśnij!”. Wybrany maluch cicho wydaje dźwięk „pi”, a szukający musi podać kto jest kurczątkiem. W tym czasie dzieci siedzą ze spuszczonymi głowami. Po odgadnięciu następuje zamiana. Dziecko, które było kurczątkiem, wychodzi z sali i wybierane jest nowe kurczątko.
12. „Wielkanocne obrazki” – zabawa dydaktyczna. Odczytywanie zdań i przyporządkowanie ich do poszczególnych obrazków. Dzieci w parach układają w całość obrazek pocięty na części, następnie omawiają, co dany obrazek przedstawia. Dobierają właściwy podpis.
13. Rozwiązanie zadań tekstowych związanych ze zwyczajem malowania pisanek.
14. Gra domino. Uzupełnianie do 6.
15. Trzy w jednej linii (działania na dodawanie).
16. Rozmowa na temat właściwego zachowania się w drugi dzień świąt – śmigus-dyngus – w oparciu o ilustrację i informacje nauczyciela o zwyczaju polewania się wodą. (P s.80)
17. Opisanie wielkanocnych zwyczajów. Praca w poziomach.(Karta pracy nr 2)
18. Podsumowanie zajęć. Praca domowa – samodzielne rozkodowanie wielkanocnego obrazka.(Karta pracy nr 3)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.