X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43183
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Matematyka jest ciekawa. Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz rozpoznawania cyfr 1 - 9

Obszar z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń
w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa
i rozwiązuje zagadki;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, po-rusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne
różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości na-rodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Cel główny zajęcia: Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania, liczenia i rozpoznawania cyfr 1 - 9 (6 l).

Cele operacyjne zajęcia:

DZIECKO:
- liczy palce u rak i nazywa je;
- zna cyfry, potrafi je umiejętnie stosować;
- kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą (6l);
- dodaje i odejmuje przedmioty na konkretach ustalając wynik działania;
- umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym;
- rozpoznaje litery i odczytuje je;
- wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce;
- współdziała i wymienia informacje.

Netody pracy:

Czynna: zadań stawianych dzieciom do wykonania, samodzielnych doświadczeń, objaśnienia, elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona.

Słowna: zagadki, śpiew piosenki, polecenia nauczyciela

Oglądowa: pokaz nauczyciela

Aktywizująca: integracyjna, ewaluacyjna

Formy pracy:
praca z całą grupą, indywidualna

Środki dydaktyczne:
magnetofon, płyta CD, emblematy z cyframi i kropkami, tamburyn, trójkąt z kartonu dla każdego dziecka, drewniane klamerki, drewniane kółeczka, karty dla każdego dziecka z elementami do przeliczania, chmurki z zagadkami, litery, cyfry.

Rodzaj aktywności: werbalna, ruchowa, muzyczna

Przewidywane mocne strony zajęcia:

Przebieg zajęcia:

1.Zabawa integracyjna „Iskierka przyjaźni”.
Nauczycielka puszcza przez uścisk dłoni iskierkę przyjaźni, mówiąc wspólnie z dziećmi "Iskierkę przyjaźni puszczam w koło, niech zrobi się wszystkim dzisiaj wesoło", dziecko, które poczuje uścisk uśmiecha się. Następnie na znak nauczycielki, dzieci podskakują wysoko i krzyczą "Hej".

2. „Witamy swoje palce”, rymowanka, przeliczanie palców u obu rąk.
Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk
Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec
Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec
Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec
Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę

Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach.

3. Zabawa „Matematyczna musztra”, rozpoznawanie cyfr (6l) i ilości kropek (5l) przez dzieci i wykonywanie poleceń nauczyciela.
Dzieci otrzymują emblematy z cyframi(6l) i kropkami (5l), w zabawie "Przedstaw się cyfro", podają , jaką są cyfrą lub ile maja kropek. Nauczycielka prowadzi zabawy;
- do środka wchodzą cyfry,które odpowiadają ilości uderzeń na bębenku;
- cyfry mniejsze od 3 robią przysiady;
- cyfry 4 i 5 podskoki;
- cyfry większe od 5 skaczą jak pajacyki;
(przed każdym poleceniem marsz w rytm tamburyna po obwodzie koła)

4.„Dodajemy i odejmujemy”, manipulowanie klamerkami, ustalanie wyniku działania, przypinanie na sylwecie trójkąta i podpisywanie odpowiednią cyfrą,liczba kropek (5l), polecenia nauczyciela:
- proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 2 klamerki, ile jest razem?;
- proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 3 klamerki, ile jest razem?;
- teraz razem jest? 9 klamerek, proszę zdjąć 4 klamerki, ile jest razem?;
- na każdym boku proszę umieścić po 3 klamerki, proszę zdjąć 3, ile jest razem?

5.Zabawa ruchowa przy piosence „Piosenka o wróbelku”. Płyta CD, "Śpiewające brzdące".

6. "Matematyczne zagadki”, odgadywanie zagadek przez dzieci.
Dzieci wybierają zagadki z cyframi od 1 do 9 i odgadują:
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

7. Ćwiczenie Dennisona poprawiające koncentrację – „Kapturek myśliciela”.

8. Zabawa „Ile elementów?”, określanie liczby elementów i zaznaczenie odpowiedniej cyfry (6l), odpowiedniej ilości kropek (5l) Dla każdego dziecka plansza z naklejonymi liczmanami.

9. Zabawa „Ukryty wyraz”, odszukanie liter i ułożenie wyrazu BRAWO.

10.Ewaluacja.
Dzieci, którym się podobały zabawy pokazują kciuk do góry, którym się nie podobało, kciuk w dół (wybierają naklejki, odpowiednie do nastroju).

Literatura:
1. E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999.
2. E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.
3. E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000.
4.Materiały z kursu „Kinezjologia Edukacyjna opracowana przez Paula Dennisona".
5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.