X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43118
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Babcia i dziadek - drzewo genealogiczne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 6 LATKI
GRUPA " MRÓWKI"

Krąg tematyczny: Babcia i dziadek
Temat: Babcia i dziadek - drzewo genealogiczne
Data: 20.01.2020
Prowadząca: Joanna Sobasz

Cele główne:

rozwijanie mowy;
wzbudzanie szacunku dla osób starszych;
doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
rozwijanie umiejętności uświadamiania związków w rodzinie.
zapoznanie z pojęciem drzewo genealogiczne.

Cele operacyjne:

Dziecko:
wypowiada się na temat opowiadania;
szanuje swoje babcie i swoich dziadków;
dzieli słowa na sylaby i głoski: mama, tata, babcia, dziadek, syn, córka;
określa członków rodziny i nazywa relacje między nimi;
dziecko rozumie pojęcie drzewo genealogiczne i porządkuje chronologicznie członków rodziny: od dziadków do rodzeństwa.

Metody pracy:

Metody czynne
- metoda zadań stawianych dziecku
Metody oglądowe
- obserwacja i pokaz
Metody słowne
- rozmowa,
- opowiadanie,
- objaśnienia i instrukcje,

Formy pracy:

indywidualna
zbiorowa ( z całą grupą)
zespołowa

Środki dydaktyczne:
Opowiadanie A. Widzowskiej pt." Broda"; książka dla każdego dziecka s. 38-39); duże ilustracje na tablicę przedstawiające członków rodziny i napisy: mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, ja, syn, córka; drzewo genealogiczne - sylweta ( sztuk 5) + obrazki z podpisami dla każdego zespołu; " Drzewo genealogiczne" - karta pracy; znaczki dla każdego dziecka
w 5 kolorach; pasek czerwonej bibuły dla każdego dziecka; nagranie piosenki pt. " Babcia
i dziadek".

Przebieg zajęć :

1. Zabawa ruchowa: serduszka- rysowanie oburącz w powietrzu, na dywanie serduszek
- małych i dużych.

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej " Broda". Przewodnik metodyczny cz. 3 " Nowe przygody Olka i Ady".
Książka ( s. 38-39) dla każdego dziecka.
Dzieci słuchają opowiadania i oglądają ilustracje w książce.

3. Rozmowa na temat opowiadania.

- Z jakiej okazji przyjechali do przedszkola babcia i dziadek Ady?
- Kto im towarzyszył?
- Co przygotowały przedszkolaki dla dziadków?
-O jakim dziadku recytowała wiersz Ada?
- Co zmieniło się u jej dziadka? Dlaczego?

4. Słuchanie zdań umieszczonych w książce czytanych przez N, lub osobę chętną.
TO OLEK, MAMA TATY I TATA TATY. A TAM ADA. ADA DOTYKA BRODY TATY TATY. O!

5. Zabawa muzyczno-ruchowa : "Taniec czerwonych serduszek".
Dzieci swobodnie tańczą z paskiem czerwonej bibuły w rytmie słyszanej muzyki. Na ciszę szukają miejsca i układają na dywanie serduszko z paska czerwonej bibuły.

6. Moja rodzina: utrwalenie pojęć związanych z nazwami członków rodziny.

MAMA, TATA, BABCIA, DZIADEK, SYN, CÓRKA, WNUCZEK, WNUCZKA, JA
Rozmowa z dziećmi o członkach rodziny. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat najbliższych.

N kieruje rozmową z dziećmi na temat ich rodzin. Zadaje pytania;
-Kto należy do Waszej rodziny?
- Kim jest mama mamy? A kim tata taty?
- Jak moglibyśmy inaczej zdrobniale powiedzieć na babcię lub dziadka? ( babcia, babunia, babunieczka; dziadek, dziadziunio, dziadziunieczek)

Odczytywanie wyrazów: MAMA, TATA, BABCIA, DZIADEK, SYN, CÓRKA, WNUCZEK, WNUCZKA
Synteza sylabowa i głoskowa wyrazów i odszykowanie odpowiedniego napisu.
Dopasowywanie wyrazów do ilustracji na tablicy.

7. Drzewo genealogiczne - prezentacja sylwety.

Drzewo genealogiczne - inaczej drzewo rodowe, jest graficznym przedstawieniem rozwoju rodowego określonego gatunku (tym wypadku rodziny) w postaci pnia. Od pnia rozchodzą się poszczególne odgałęzienia, linie rozwojowe. Na pniu i gałęziach drzewa umieszcza się imiona, nazwiska, a także wizerunki osób należących do tego samego rodu.

Umieszczanie „zdjęć” członków rodziny na sylwecie drzewa. Praca w grupach 4-5 osobowych.

8. „Drzewo genealogiczne”- karta pracy dla każdego dziecka.

opracowała: Joanna Sobasz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.