X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42996
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego od września 2019

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Lp.
Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

1. Stosowanie technologii komputerowej w celu:
- przygotowywania środków dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy wykorzystaniu programu graficznego Corel Draw;
- opracowywania różnorodnych materiałów dla rodziców (plakaty, ulotki, porady)
- prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola

3. Wykorzystywanie środków audiowizualnych w pracy z dziećmi:
- pozyskanie sponsorów na zakup tablicy multimedialnej, projektora oraz programów,
- stworzenie i wyposażenie pracowni multimedialnej,
- prowadzenie zajęć dla dzieci oraz warsztatów dla nauczycieli z wykorzystaniem środków audiowizualnych (tablicy interaktywnej, projektora, laptopa)

4. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć.(korzystanie z internetowych publikacji, szkoleń on-line oraz zasobów muzycznych)

7. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych :
- uczestnictwo w warsztatach aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
* „Gramy, śpiewamy, tańczymy. Z muzyką dobrze się bawimy”
* „Boże Narodzenie - magiczne święta. Polskie kolędy w tańcu i instrumentacji”
- w kursach urozmaicających aktywność matematyczną dzieci:
* „Z matematyką za Pan Brat od najmłodszych lat”
* „Matematyka w ruchu”.
* „Liczę, ważę, segreguję czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu”
* „Mały z dużym, czyli kolorowe i taneczne pomysły na dni otwarte dla rodziców”
* „Matematyka, rytm i logika. Uczymy się bawiąc”
- w zakresie technologii komputerowej i informatycznej (wykorzystania multimedialnych programów edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej w nauczaniu przedszkolnym)
.
8. Studiowanie literatury pedagogicznej.

Sposób dokumentowania:

- materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, zdjęcia z zajęć w pracowni multimedialnej
- potwierdzenie dyrektora
- scenariusze zajęć, zdjęcia,
- opis wykorzystania, materiały
- zaświadczenia
- wykaz książek.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, studentów i nauczycieli .
- Uroczystość pasowania na przedszkolaka
- Spotkanie z rodzicami pod hasłem „Rodzina wspólne kolędowanie rozpoczyna”
- Festyn „Rowerowe szaleństwo- Przedszkolacy dbają o bezpieczeństwo”
- Uroczyste obchody „Dnia Kropki”
- Spotkanie andrzejkowe z rodzicami pod hasłem „W krainie czarów i wróżb”
- Warsztaty plastyczne z rodzicami „Świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”
- Uroczyste obchody „Dnia Ziemi”

2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach poprzez aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej
- przeprowadzenie rady szkoleniowej/
warsztatów na temat :
*„Przedszkolni mistrzowie matematyki”
* „Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem programów multimedialnych”

3. Publikowanie scenariuszy na portalach internetowych.

4. Prowadzenie analizy pracy własnej
- hospitacje zajęć przez dyrektora.
- ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć

Sposób dokumentowania:

- scenariusze, potwierdzenie dyrektora.
- opracowane materiały, potwierdzenie dyrektora.
- publikacja w Internecie
- harmonogram spotkań, scenariusze zajęć

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

1.Organizacja konkursów, uroczystości/imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej
- współprowadzenie uroczystości dla mieszkańców osiedla z okazji Dnia Niepodległości w MDK Modraczek
- Zorganizowanie „Międzyprzedszkolnego turnieju sportowo-ekologicznego”.

2. Podejmowanie zadań dodatkowych
- napisanie projektu w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz
Grantu Ekologicznego
- organizacja wycieczek dla dzieci
- pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych, nagród i upominków dla dzieci.

3.Promowanie placówki poprzez:
- organizowanie konkursów we współpracy z placówkami kulturalnymi i oświatowymi
- przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach, przeglądach itp.

4. Podejmowanie działań w ramach pedagogizacji rodziców:
- opracowanie i upowszechnianie materiałów (ulotek) dotyczących:
*adaptacji
*chorób pasożytniczych w przedszkolu
*trudności wychowawczych.
- spotkania z rodzicami na temat:
*„Jak wspierać rozwój mowy dziecka”
* „Dlaczego moje dziecko się nudzi” – wpływ technologii na rozwój dziecka.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz logopedą,
- z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy (organizowanie spotkań na terenie placówki oraz w Bibliotece.)
- z Komendą Miejską Straży Pożarnej,
- z Komendą Policji oraz Strażą Miejską.
- z Ratownikami Medycznymi
- współpraca z Radą Osiedla Wyżyny.
- współpraca z przedszkolami znajdującymi się na osiedlu Wyżyny
- z Domem Dziennego Pobytu „Kapuściska”

Sposób dokumentowania
-potwierdzenie dyrektora,
- zdjęcia,
- scenariusze
- dyplomy,
-podziękowania,
- opracowane materiały
- adnotacje w dzienniku,
- kronika przedszkolna
- zaświadczenia, zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

1.Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego propagującego kulturalne zachowanie „Przedszkolak zasady zna i dobre maniery ma”

2. Opracowanie programu pracy zajęć dodatkowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
2020/2021
Sposób dokumentowania
- program i dokumentacja z nim związana

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

Działania podjęte w celu realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
.
1.Pełnienie funkcji opiekuna praktyk/stażu.

2. Koordynowanie akcjom ekologicznym takim jak Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Leśna Skrzynia Skarbów oraz charytatywnym: Szlachetna Paczka, Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

3. Koordynowanie na terenie placówki kampanii edukacyjnej promującej dbanie o higienę jamy ustnej "Akademia Aquafresh".

Sposób dokumentowania
- potwierdzenie dyrektora
- zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.