X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41879
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Porażenia prądem elektrycznym. Pioruny. Konspekt lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa

Konspekt lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa

KLASA: III gimnazjum, dnia 5 kwietnia 2019 r.
Prowadzący: Zbigniew Jarosz

TEMAT: Porażenia prądem elektrycznym. Pioruny.
Cele ogólne:
- zaznajomienie uczniów z przyczynami porażeń prądem oraz sposobem udzielenia pomocy osobom porażonym prądem i uderzeniem pioruna.
- zaznajomienie z praktycznymi sposobami unikania niebezpieczeństwa podczas burzy.
Cele operacyjne – uczeń:
- wyjaśnia, jakie skutki wywołują porażenia prądem elektrycznym i od czego zależy stopień obrażeń.
- wyjaśnia, jak udziela się pomoc osobie porażonej prądem elektrycznym.
- wyjaśnia, jak należy się zachować w czasie burzy.
Treść nauczania:
- udzielanie pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym
- główny wyłącznik prądu, bezpiecznik
- pioruny
- bezpieczne postępowanie w czasie burzy.
Metody pracy:
- wykład
- pytania i odpowiedzi
- burza mózgów.
Formy pracy:
- praca zbiorowa.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:
Metodą burzy mózgów, zbieramy informację, z czym kojarzy się uczniom korzystanie z urządzeń elektrycznych. Zmierzamy do samodzielnego stwierdzenia, że trakcie użytkowania energii elektrycznej często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, w których ludzie doznają ciężkich urazów i narażają się na uratę życia.
Faza główna:
1. Posługując się metodą pytań i odpowiedzi ustalamy najczęstsze okoliczności i przyczyny porażania prądem elektrycznym.
2. Poruszamy temat wyładowań atmosferycznych, który wywołuje wiele emocji, a u wielu osób powoduje paniczny strach. Wyjaśniamy, zatem jak należy się zachować w czasie burzy w otwartej przestrzeni, w górach, lesie. Metoda formy burzy mózgów jest bardzo tutaj odpowiednia, ale należy pamiętać o logicznym uporządkowaniu wypowiedzi uczniów i podzielić je na stwierdzenia „Należy zrobić i czego robić nie wolno”.
3. Omawiamy sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym. Akcentujemy kwestię bezpieczeństwa ratownika.
4. Wygospodarowany czas warto wykorzystać na kolejne przypomnienie oceny stanu poszkodowanego (ABC) i układania go w pozycji bezpiecznej (przypomnij, jakie warunki muszą być spełnione, aby osobę poszkodowaną można było w takiej pozycji ułożyć).
Faza podsumowująca:
Podsumowanie aktywności uczniów, ocena wykonywanych zadań.

Kształtowanie kompetencji kluczowych. Uczeń:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
- zna słownictwo w tym dotyczące porażenia prądem, piorunami,
- rozpoznaje urazy,
- przedstawia przyczyny dotyczące porażenia,
- umiejętnie stosuje kolejność zasad przy udzielaniu pierwszej pomocy,

2. Porozumiewanie się w językach obcych.
- potrafi wezwać odpowiednie służby w innych językach.
- zna podstawowe słówka dotyczące pomocy np.:
numery alarmowe -emergency numbers,
Policja – Police,
Straż pożarna - fire brigade,
Pogotowie ratunkowe - emergency medical Services
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
- zna zasady udzielania pomocy (kolejność)
- wykonuje RKO (30:2)
4. Kompetencje informatyczne
- wykorzystuje komputer do tworzenia, przechowywania i prezentowania informacji dotyczącej sposobów udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznaje się z filmami instruktażowymi.
5. Umiejętność uczenia się.
- nabywa i przetwarza wiedzę dotyczącą porażenia,
- stosuje różne rodzaje sprawdzenia bezpieczeństwa
- organizuje własny sposób udzielania pierwszej pomocy,
- korzysta z wcześniejszych doświadczeń przy udzielaniu pomocy
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
- pracuje w grupie
- zgłasza pomysły na sposób zachowania się podczas burzy,
- okazuje zrozumienie dla innych możliwości
- starannie i dokładnie zapisuje czynności udzielania pomocy
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
- kreatywnie podchodzi do zasad zachowania się podczas burzy,
- planuje i organizuje miejsce schronienia,
- współpracuje w zespole,
- planuje algorytm postępowania przy RKO.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna.
- stosuje kolejne czynności przy udzielaniu pomocy porażonemu prądem elektrycznym i piorunem,
- starannie i estetycznie wykonuje notatkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.