X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41705
Przesłano:
Dział: Języki obce

Easter traditions - wykorzystanie TIK

Temat lekcji: „Easter traditions”-Święta Wielkanocne
-wykorzystanie narzędzi TIK
Przedmiot: język angielski
Klasa: IV

Cel ogólny lekcji: Przybliżenie zwyczajów i tradycji Świat Wielkanocnych obchodzonych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Cele opercyjne:
Uczeń:
-przypomni sobie oraz pozna niektóre zwyczaje związane ze świętami Wielkiej Nocy obchodzone w Polsce i Wielkiej Brytanii
- potrafi poprawnie nazwać zwyczaje i tradycje świąteczne w zakresie Świąt Wielkanocnych
-utrwali znajomość słownictwa oglądając krótki film pt. Easter in Britain
-pogłębi umiejętność rozumienia autentycznego języka
- rozwinie umiejętność użycia ICT
- rozwinie umiejętność pracy w parach oraz dokona samooceny swojej wiedzy i umiejętności
- potrafi napisać kilka zdań na temat Wielkiej Nocy (praca domowa) w języku angielskim
- rozwinie umiejętność twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów

Metody pracy: metody aktywizujące- audiowizualna, burza mózgów, wykonywanie ćwiczeń w małych zespołach, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem TIK.

Pomoce dydaktyczne: karty obrazkowe, trzy koszyczki (polish/english/both traditions), film, tablica interaktywna, smartfony, aplikacja qizizz.com, „łańcuszek leksykalny”(do wycinania)

Formy pracy: indywidualna, w parach, na forum klasy.

Przebieg lekcji:
1. Przywitanie uczniów i zapis tematu lekcji.
2. Podanie celów lekcji.
3. Rozgrzewka: Uczniowie odpowiadają na pytanie „Do you like Easter? Why/Why not?”
4. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane ze świętami–pokazuje karty obrazkowe oraz nazywa je, uczniowie powtarzają prawidłową wymowę i zastanawiają się nad sposobem najlepszego skojarzenia poszczególnych słówek.
5.Uczniowie oglądają i starają się zrozumieć film anglojęzyczny (o tradycjach świątecznych) na youtube: www.youtube.com/watch?v=3fh6c3s1hs następnie rozwiązują quiz (z użyciem smartfonów) dotyczący słownictwa pojawiającego się w czasie filmu: www.quizizz.com/admin/quiz/58eb230f30df97b93b5588bb/easter, dokonują samooceny. Dla przypomnienia i porównania uczniowie rozwiązują jeszcze jeden quiz dotyczący tradycji w Polsce: quizizz.com/admin/quiz/58ed4d4f8a152dd12d78f379/easter . Dokonują samooceny.
6.Nauczyciel rozdaje losowo karty obrazkowe uczniom, zadaniem ich jest dopasowanie kart do odpowiednich koszyczków (1-zwyczaje w Polsce, 2-zwyczaje w Anglii, 3- zwyczaje wspólne dla obu krajów)
7.Uczniowie otrzymują „łańcuszek leksykalny” (chickscatkinsbasketchurchlambcardsbunnysausageeasterbreakfasthorseradishblessedfoodwetmondayeastereggshotcrossbunsdecorateeggseggrolling), odnajdują tam ukryte słówka i odcinają je odpowiednio, następnie rysują w zeszycie dwie duże, częściowo nakładajace się na siebie pisanki. Umieszczają odpowiednie zwyczaje do odpowiednich pisanek (w parach). Następnie losowo wybrani uczniowie przypinają magnesami odpowiednie karty obrazkowe do namalowanych pisanek na tablicy. Uczniowie sprawdzają z tablicą i przyklejają na swoich pisankach odpowiednie słówka.
8.W parach uczniowie starają się dokończyć zdanie: I like Easter because..................
9.Podsumowanie: nauczyciel rozdaje karteczki ze słownictwem, które należy przetłumaczyć na język polski- uczniowie wymieniają się karteczkami i oceniają siebie nawzajem, następnie nauczyciel wyświetla prawidłowe tłumaczenie na tablicy interaktywnej.
10. Podanie zadania domowego: „My Easter” Nauczyciel prosi uczniów
o przygotowanie opisu Świat Wielkanocnych używając słownictwa i zwrotów poznanych na lekcji (min. 6 zdań).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.