X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41193
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć otwartych w ramach programu autorskiego "Dorośli - Dzieciom"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
prowadzonych w ramach realizowanego w grupie „Elfów”
programu autorskiego „Dorośli – Dzieciom”

Temat zajęć: Zaczarowana Restauracja Elfów
Data: 16.11.2018 r.
Grupa wiekowa: 5-latki
Prowadząca: mgr Aleksandra Gancarz
Rodzic uczestniczący w zajęciach: Joanna G.

Cele ogólne:
 poznanie zawodu kucharza, kelnera, kelnerki,
 poznanie nazw zawodów w języku angielskim,
 wcielanie się w rolę kucharza, kelnera, gościa w restauracji,
 czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe (dziecko):
 nazywa poznane zawody w języku angielskim,
 wciela się w rolę kucharza – przygotowuje posiłki,
 wciela się w rolę kelnera/kelnerki – zbiera zamówienie, obsługuje gości, poprawnie nakrywa do stołu, rozmawia z anglojęzycznym gościem,
 wciela się w rolę gościa – składa zamówienie, używa zwrotów grzecznościowych,
 nazywa potrawy w języku angielskim.

Metody pracy:
Czynne, aktywizujące.

Formy pracy:
grupowa, zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
fartuszki dla kelnerów, fartuchy i czapki dla kucharzy, karty menu, kasa fiskalna, ołówki, bonowniki, paragony, potrawy: pierogi, naleśniki, jabłka, mandarynki, ciasteczka, sok, woda, sztućce, serwetki, talerzyki, kubeczki, pieniądze do zabawy, stoliki i krzesełka w części restauracyjnej, stoły w części kuchennej, lada, dekoracja sali.

Powiązanie z podstawą programową:
1. 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4. 20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
4. 21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

Przebieg zajęć:

1. „Hello song” – piosenka rozpoczynająca zajęcia.
2. „Hello to you” – powitanie gości.
3. „Zaczarowana Restauracja Elfów” – wprowadzenie dzieci poprzez opowieść ruchową w świat „Zaczarowanej Restauracji”. Podzielenie dzieci na grupy – przydzielenie zadań poszczególnym zespołom. Wytłumaczenie na czym polega praca każdego zawodu – wprowadzenie nazw w języku angielskim.
4. Wspólne przeglądanie karty menu – poznanie nowych nazw potraw oraz przypomnienie już znanych dzieciom.
5. Goście witani przez kelnerów odpowiadają „Hello”. Składają zamówienie u kelnerów starając się używać angielskich nazw potraw.
6. Kelnerzy składają zamówienie u kucharzy. Kucharze przygotowują zamówione potrawy pod okiem Szefa Kuchni – Pani Asi, mamy Alana.
7. Obsłużenie anglojęzycznego gościa.
8. Kelnerzy podają przygotowane dania gościom używając zwrotów grzecznościowych. Wręczenie paragonu z należytą kwotą.
9. Goście płacą za zamówione dania zgodnie z kwotą, jaką otrzymali na paragonie.
10. Zamiana rolami tak, aby każdy miał szansę być kucharzem, kelnerem oraz gościem.
11. Wręczenie podziękowania Pani Asi za uczestnictwo w programie autorskim mgr Aleksandry Gancarz.
12. Rozdanie Dyplomów dzieciom przez Szefa Kuchni – Panią Asię.
13. „It’s time to say goodbye” – piosenka na pożegnanie.

......................................
podpis prowadzącego zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.