X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40967
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zajęcia koła fizycznego - doświadczenia

Instrukcja wykonania ćwiczenia

Temat: Badanie drgań własnych układu złożonego ze sprężyny i obciążnika.

Przyrządy i pomoce:
Statyw, sprężyna, obciążniki, stoper
.
Kolejność czynności:
1. Na sprężynie zawieś obciążnik o masie m.
2. Wychyl obciążnik z położenia równowagi i po zwolnieniu go wyznacz za pomocą stopera czas 10 pionowych drgnień (t ).
3. Pomiary powtórz trzykrotnie.
4. Oblicz średni czas 10 drgnień tśr, a następnie okres ruchu układu (czas jednego drgnienia) T i f
5. Pomiary powtórz po zwiększeniu obciążenia sprężyny odważnikami o masie dwukrotnie i czterokrotnie większym.
6. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli.

Masa obciążników m [kg ] 2m [kg ] 4m [kg ]
Czas 10 drgnień

Średni czas 10 drgnień
Okres drgań T
Częstotliwość f

7. Wnioski.


Instrukcja wykonania ćwiczenia

Temat: Badanie drgań własnych wahadła matematycznego.

Przyrządy i pomoce:
Statyw, kulka, nitka, stoper
.
Kolejność czynności:
1. Na nitce o długości l zawieś kulkę.
2. Wychyl kulkę z położenia równowagi ( o niewielki kąt) i po zwolnieniu za pomocą stopera zmierz czas 10 pełnych wahnięć (t).
3. Pomiary powtórz trzykrotnie.
4. Oblicz średni czas 10 drgań tśr, a następnie okres ruchu układu (czas jednego drgnienia)
T i częstotliwość f.
5. Pomiary powtórz po zwiększeniu długości wahadła dwukrotnie i czterokrotnie.
6. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli.

Długość wahadła l [m] 2l [m] 4l [m]
Czas 10 drgnień

Średni czas 10 drgnień
Okres drgań T
Częstotliwość f

7. Wnioski.


Instrukcja wykonania ćwiczenia

Temat: Badanie drgań własnych wahadła matematycznego.

Przyrządy i pomoce:
Statyw, kulka, nitka, stoper
.
Kolejność czynności:
1. Na nitce o długości l zawieś kulkę.
2. Wychyl kulkę z położenia równowagi ( o niewielki kąt) i po zwolnieniu za pomocą stopera zmierz czas 10 pełnych wahnięć (t ).
3. Pomiary powtórz trzykrotnie.
4. Oblicz średni czas 10 drgnień tśr, a następnie okres ruchu układu (czas jednego drgnienia)
T
5. Pomiary powtórz po zwiększeniu długości wahadła dwukrotnie i czterokrotnie.
6. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli.

Masa obciążników l [m] 2l[m] 4l [m]
Czas 10 drgnień

Średni czas 10 drgnień
Okres drgań T

7. Wykorzystując wzór na okres wahadła oblicz wartość przyspieszenia ziemskiego g.

8. Wnioski.

CELE ZAJĘĆ

CEL OGÓLNY:
 Umiejętność przeprowadzania doświadczeń fizycznych, analizowania ich wyników i formułowania wniosków

CELE OPERACYJNE:
 Uczeń potrafi wyznaczyć okres układu złożonego ze sprężyny i obciążnika
 Uczeń potrafi wyznaczyć okres wahadła matematycznego
 Uczeń potrafi wyznaczyć częstotliwość układu złożonego ze sprężyny i obciążnika
 Uczeń potrafi wyznaczyć częstotliwość wahadła matematycznego
 Uczeń potrafi obliczyć wartość przyspieszenia ziemskiego ze wzoru
 Uczeń na podstawie doświadczeń potrafi formułować wnioski

UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE:

 Wyzwalanie aktywnej postawy badawczej umożliwiającej poznawanie otaczającej rzeczywistości
 Kształcenie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 Kształcenie umiejętności prezentowania wyników
 Uczenie efektywnej współpracy w zespole, odczuwania współodpowiedzialności za realizowane zadanie i wzajemnej pomocy

FORMY PRACY

Praca w grupach

METODY

Praktyczna – doświadczenie, poszukująca – dyskusja,

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Przypomnienie wiadomości o wybranych układach drgających.
3. Podanie tematu .
4. Podział na grupy i rozdanie instrukcji do wykonania doświadczeń.
5. Praca w grupach.
6. Prezentacja wyników.
7. Podsumowanie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.