X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3951
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Szkolny konkurs chemiczny

Gimnazjum Publiczne im. K. K. Baczyńskiego w Gozdnicy

Szkolny Konkurs Chemiczny
w roku szkolnym 2008/2009
(czas trwania 60 minut)

Imię i nazwisko .............................. Suma punktów:

Zadanie 1. (0-1pkt.)
Powietrze jest mieszaniną jednorodną gazów, w której znajduje się ok. 21%
a) tlenu
b) azotu
c) dwutlenku węgla
d) argonu

Zadanie 2 (0 – 1pkt.)
Ciekłą mieszaninę jednorodna można rozdzielić na składniki przez:
a) sączenie
b) destylację
c) sedymentację
d) dekantację

Zadanie 3 (0 – 1pkt.)
W procesie fotosyntezy rośliny pobierają z powietrza:
a) amoniak
b) tlen
c) dwutlenek węgla
d) parę wodną

Zadanie 4 (0 – 1pkt.)
Liczba atomowa jodu Z = 53 a masowa A = 127. Liczba protonów w atomie jodu wynosi :
a) 127
b) 53
c) 74
d) 180

Zadanie 5 (0 – 2pkt.)
Który pierwiastek spełnia równocześnie warunki:
1) atom ma 4 powłoki
2) tworzy tlenek typu E2O
Podaj wzór tlenku

a) wodór
b) lit
c) sód
d) potas

Zadanie 6 (0-1pkt.)
Rozmieszczenie elektronów na powłokach pierwiastka jest następujące :
K2L8M2. Liczba elektronów walencyjnych tego pierwiastka wynosi:
a) 2
b) 8
c) 10
d) 12

Zadanie 7 ( 0 – 1pkt.)
W roztworze pewnej substancji oranż metylowy przyjął barwę czerwoną. Wybierz zdanie prawdziwe
a) pH roztworu może być większe od 7
b) może to być wodny roztwór kwasu
c) może to być wodny roztwór wodorotlenku
d) może to być wodny roztwór tlenku metalu

Zadanie 8 (0 - 1pkt.)
Fenoloftaleina barwi się na malinowo w:
a) czystej wodzie
b) w zasadzie sodowej
c) w kwasie solnym

Zadanie 9 (0 – 1pkt.)
Roztwór wodorotlenku rozcieńczono niewielka ilością wody. Jakie jest pH roztworu rozcieńczonego?
a) 7
b) mniejsze niż 7
c) większe niż 7
d) 6

Zadanie 10 (0 – 1pkt.)
Podany wzór M¬¬(OH)n jest wzorem ogólnym:
a) wodorotlenków
b) kwasów
c) soli
d) tlenków

Zadanie 11 (0 – 1pkt.)
Podczas dysocjacji jonowej azotanu (v) potasu rozerwaniu ulega wiązanie:
a) potas – azot
b) potas – tlen
c) azot – tlen
d) tlen – tlen

Zadanie 12 (0 – 2pkt.)
Suma współczynników produktów reakcji Mg + HCl
(po uzgodnieniu) wyniesie
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

Zadanie 13 (0 – 1pkt.)
Emisji zanieczyszczeń powietrza nie można ograniczyć przez:
a) montaż filtrów na kominach
b) odsiarczanie węgla
c) stosowanie benzyny bezołowiowej
d) stosowanie benzyny ołowiowej

Zadanie 14 (0 – 1pkt.)
W reakcji wodoru z azotem otrzymujemy:
a) siarkowodór
b) azotek wodoru
c) wodorek azotowy
d) amoniak

Zadanie 15 (0 – 2)
Masa cząsteczkowa związku o wzorze H2SO4 wynosi:
a) 48u
b) 96u
c) 98u
d) 84u
Podaj nazwę tego związku ........................................

Zadanie 16 (0- 1pkt.)
Ile atomów zawiera cząsteczka związku o wzorze Fe¬2(SO4)3
a) 5
b) 10
c) 15
d) 17

Zadanie 17 (0 – 1pkt.)
Podaj nazwę związku o wzorze Mg3(PO4)2

Zadanie 18 ( 0 – 1pkt.)
Które równanie reakcji chemicznej ilustruje otrzymywanie kwasu siarkowego (VI)
a) SO + H2O H2SO3
b) SO2 + H2O H2SO3
c) 2SO3 + H2O 2H2SO4
d) SO3 + H2O H2SO4

Zadanie 19 (0 – 1pkt.)
Który kwas jest kwasem beztlenowym
a) kwas siarkowy (VI)
b) kwas jodowodorowy
c) kwas węglowy
d) kwas siarkowy (IV)

Zadanie 20 (0 – 2pkt.)
Ile gramów soli pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z 80 g 4% roztworu?

Zadanie 21 (0 – 3pkt)
Zmieszano dwa rodzaje saletry. 250 g 12 – procentowego roztworu ze 150 g 8 – procentowego roztworu. Jakie było stężenie po zmieszaniu?

Zadanie 21 ( 0 – 1pkt)
Ile wynosi wartościowość manganu w soli o wzorze sumarycznym KMnO4
a) 7
b) 5
c) 3
d) 1

Zadanie 22 (0 – 1pkt)
Który z uczonych odkrył rad i polon
a) Wróblewski
b) Olszewski
c) Curie – Skłodowska
d) Priestley

Zadanie 23 (0 – 1pkt)
Narysuj wzór strukturalny (kreskowy) Fe2(SO4)3

Zadanie 24 (0 – 2pkt)
Napisz wzór sumaryczny i strukturalny azotanu (V) ołowiu (IV)

Zadanie 25 (0 – 2pkt)
Napisz równania stopniowej dysocjacji jonowej Al(OH)3

Zadanie 26 (0 – 1pkt)
Która z wymienionych substancji jest silną trucizną
a) H2SO4
b) H2S (gaz)
c) NaCl
d) CO2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.