X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3943
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Co o tlenie wiedzieć należy? Scenariusz lekcji chemii w klasie I

DZIAŁ PROGRAMOWY : POWIETRZE I JEGO SKŁADNIKI

TEMAT LEKCJI : CO O TLENIE WIEDZIEĆ NALEŻY?

CELE OGÓLNE :
Wprowadzenie podstawowych wiadomości dotyczących tlenu i jego związków
Kształcenie umiejętności obserwowania badanych substancji
Wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia
Wdrażanie zasad bezpieczeństwa na lekcjach chemii

CELE OPERACYJNE :
UCZEŃ :
zna metody otrzymywania tlenu
określa właściwości fizyczne i chemiczne tlenu
zna zastosowanie tlenu
potrafi zdefiniować proces spalania i utleniania
potrafi zidentyfikować tlen
potrafi otrzymać tlenki metali i niemetali
potrafi zapisać równanie reakcji chemicznej otrzymywania tlenków (słowny zapis)
potrafi wskazać substraty i produkty

METODY :
Słowna – dyskusja
Praktyczna -ćwiczenia uczniowskie
Ilustracyjna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Sprzęt laboratoryjny (zlewki, probówki, palnik, patyczki drewniane, łyżeczka do spalań)
Odczynniki chemiczne ( drożdże, woda utleniona , nadmanganian potasu, magnez)
Układ okresowy pierwiastków

PRZEBIEG LEKCJI

1. Cześć nawiązująca:

Przypomnienie składu powietrza
Przypomnienie nazw poznanych pierwiastków chemicznych

2. Cześć właściwa:

Sformułowanie tematu zajęć:
Co o tlenie wiedzieć należy?
Omówienie doświadczenia otrzymywania tlenu po przez rozkład tlenku rtęci
Przypomnienie uczniom zasad BHP podczas wykonywania doświadczeń
Wykonanie doświadczenia nr 1 (załącznik nr 1)
Zapis obserwacji i wniosków
Wykonanie doświadczenia nr 2 (załącznik nr 2)
Zapis obserwacji i wniosków
Opisanie właściwości fizycznych i chemicznych tlenu
Wykonanie doświadczenia nr 3 (załącznik nr 3)
Zapis obserwacji i wniosków
Ćwiczenia w określaniu substratów i produktów
Ćwiczenia w pisaniu reakcji otrzymywania tlenków
Omówienie zastosowania tlenu
Omówienie odmiany tlenu – ozonu

3. Część podsumowująca
Ćwiczenia z wykorzystaniem układu okresowego w tworzeniu tlenków metali i niemetali
Ćwiczenia w pisaniu reakcji chemicznych (zapis słowny)

ZADANIE DOMOWE
Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznych. Które z zapisów przedstawiają równanie reakcji syntezy a które analizy:
a) .................. + .................. tlenek żelaza (II)
b) ............... tlen + wodór
c) bar + tlen .................

Załączniki :

Nr 1 : Otrzymywanie tlenu z drożdży i wody utlenionej
Do kolbki wsypujemy drożdże i zalewamy wodą utlenioną. Do zlewki wkładamy rozżarzony patyczek wydzielający tlen zapalił się

Nr 2 : Otrzymywanie tlenu z nadmanganianu potasu
Do probówki wsypujemy nadmanganian potasu i ogrzewamy. Przykładamy rozżarzony patyczek wydzielający tlen zapalił się

NR 3 :Spalanie magnezu w tlenie
Na łyżce do spalań umieścić wiórki magnezu i ogrzewać je w płomieniu palnika, następnie umieścić kolbie z tlenem następuje gwałtowne spalanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.