X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3895
Dział: Gimnazjum

Czym jest teatr? Scenariusz zajęć koła teatralnego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z CYKLU: „POKAŻEMY WAM SPEKTAKL” W GIMNAZJUM nr 31 W ŁODZI

Prowadzące zajęcia: Agnieszka Zapart, Agnieszka Drzeń
Temat: Czym jest teatr?

Cel główny:
- uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o teatrze

Cele operacyjne:
Uczeń:
-formułuje definicję teatru i jego rodzaje
-nazywa poszczególne tworzywa teatralne
-udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tworzywa teatralnego
-dobiera definicje do pojęć
-dyskutuje, argumentuje, wyciąga wnioski
-buduje słownik pojęć teatralnych
-wskazuje ponadczasowość tej dziedziny sztuki

Pomoce:
1. H. Witalewska „Bogactwo i różnorodność sztuki teatru”, Maria Nagajowa „Świat w słowach
i obrazach”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum – patrz załącznik
2. Kaseta Video – Dramat i teatr – film pt. „Znaki teatru” (13 min. 8 sek.)
3. Słownik Języka Polskiego
4. Kartki, zakreślacze

Metody i techniki prowadzenia zajęć:
- pogadanka wstępna
- burza mózgów
-praca zespołowa i indywidualna
- praca z tekstem źródłowym
-dyskusja
-praca ze słownikiem
-oglądowa

Przebieg lekcji:

Zad. 1
- uczniowie – krótkie wypowiedzi na temat: Czy lubię oglądać spektakle i dlaczego? Jakie znam rodzaje teatru?
- nauczyciel –wygłasza pogadankę na temat różnorodności środków wyrazu
poszczególnych dziedzin sztuki

Zad. 2
a) praca indywidualna z wykorzystaniem tekstu źródłowego
- odczytanie tekstu „Bogactwo i różnorodność sztuki teatru” - załącznik
- zaznaczenie szukanych informacji – fragmentów dotyczących znaków teatru
i ich funkcji
• Znaki teatru: 1) słowo, 2) gra aktorska – gest, mimika, ruch sceniczny, 3) charakteryzacja – fryzura, makijaż, kostium, 4) scenografia – dekoracja, rekwizyty, 5) muzyka, efekty akustyczne,
6) światło.
b) omówienie pojęć przez uczniów – wspólne uzupełnienie informacji

Zad. 3
- obejrzenie filmu „Znaki teatru” – ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaki teatru i ich funkcje

Zad. 4
-praca w grupach:
wykonanie tabeli – zgromadzenie materiału na podstawie przeczytanego tekstu i obejrzanego filmu – wg wzoru: znak teatru - funkcja w teatrze
Grupa I - słowo, gra aktorska – gest, mimika, ruch sceniczny,
Grupa II - charakteryzacja – fryzura, makijaż, kostium,
Grupa III - scenografia – dekoracja, rekwizyty,
Grupa IV - muzyka, światło, efekty akustyczne.

Zad. 5
Prezentacja :
- przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy

Zad. 6
Podsumowanie:
-podkreślenie roli tworzywa teatralnego w odbiorze treści sztuki
-zadanie dla chętnych: wykonanie słowniczka pojęć teatralnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.