X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3777
Dział: Gimnazjum

Podnoszenie poczucia własnej wartości - konspekt zajęć wychowawczych

Cel główny:
- kształtowanie pozytywnej samooceny i podnoszenie poczucia własnej wartości

Cele operacyjne:
- uczeń rozumie znaczenie pojęcia poczucia własnej wartości
- uczeń zna swoje mocne strony
- uczeń potrafi pozytywnie wypowiadać się o sobie i innych.
- uczeń dostrzega wagę pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości

Metody: zabawa integracyjna, technika niedokończonych zdań, zabawa ruchowa, rozmowa kierowana

Formy: indywidualna, grupowa
Pomoce: kartki ksero, papier szary, taśma, ołówki, kredki, długopisy, kubki jednorazowe, fasola

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć zabawą integracyjną, np. „Witam tych, którzy...” (zabawa polega na tym, że dzieci stoją w kręgu, a nauczyciel wymienia dowolną cechę, np. tych, którzy mają niebieskie oczy, zjedli śniadanie, mają psa, itp. Dzieci, które spełniają określony warunek machają ręką na powitanie)

2. Wprowadzenie do tematu zajęć – zakreślenie koła pozytywnych przeżyć

3. Zabawa „Zwierzęta” – każdy wychowanek rysuje na kartce zwierzę, które wg niego najlepiej symbolizuje jego cechy charakteru; rysunki zostają ułożone na podłodze czystą stroną do góry, każdy wybiera jedną kartkę (nie swoją) i patrząc na rysunek wpisuje 3 cechy, które kojarzą mu się z tym zwierzęciem; powtórnie kartki wracają na środek sali i następuje ich losowanie, tym razem osoba wyciągająca rysunek stara się odgadnąć, kto mógł być jego autorem; właściciel komentuje wpisane pod zwierzęciem cechy: pasują do ucznia czy nie

4. Rysowanie portretu – każdy dorysowuje jeden element do portretu kolegi

5. Ćwiczenia rozluźniające „Impulsy w ruchu” - poklepać się nawzajem po ramionach - dotknąć siebie końcami palców - podziękować sobie za wspólną zabawę

6. Uczniowie wypełniają ,,Arkusz samoakceptacji”, np.:
Dwie cechy wyglądu zewnętrznego, które podobają mi się najbardziej...............
Dwie cechy charakteru, z których jestem zadowolony..........
Umiejętność lub talent, który posiadam...........................
Osiągnięcie, z którego jestem zadowolony.......................
Moi koledzy lubią mnie za........................................
Nie chciałbym zmieniać w sobie takich cech, jak...............
Lubię siebie za........................................

7. Prowadzący proponuje ćwiczenie ,,Kubek pełen wartości” – każdy uczeń trzyma kubek napełniony grochem lub fasolką, wrzuca po ziarenku do kubka kolegi, mówiąc: lubię siebie za..., lubię ciebie za...., to samo robi drugi uczeń – wszyscy uczniowie muszą się spotkać – uczeń potrafi pozytywnie wypowiadać się o sobie i innych.

8. Podsumowanie – uczniowie wykonują ćwiczenie ,,Myślę pozytywnie”- zamykają oczy, głęboko oddychają, wyobrażają sobie, że stoją na podium na I miejscu i powtarzają w myślach ,,jestem wyjątkowy, wszystko potrafię, wszystko mi sprzyja” – prowadzący pyta uczniów o samopoczucie i odczucia. Uczniowie zapisują w swoich arkuszach w rubryce zalety – ,,zawsze myślę o sobie pozytywnie’’, cecha zostaje zapisana także na arkuszu brystolu – uczeń dostrzega wagę pozytywnego myślenia w podnoszeniu poczucia własnej wartości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.