X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37367
Dział: Przedszkole

Tęczowa łąka muzyką malowana - praca plastyczna. Konspekt zajęć

Konspekt zajęcia: grupa 3 – latków .

Temat kompleksowy: KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ – WITAJ TĘCZO KOLOROWA
Temat zajęcia:Tęczowa łąka muzyką malowana – praca plastyczna

HASŁO PROGRAMOWE:
Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne (ob.9; p.2)

CELE OGÓLNE:
- poszerzanie doświadczeń plastycznych;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej;
- rozwijanie wrażliwości słuchowej;
- wyzwalanie ekspresji ruchowej i plastycznej;
- dbanie o estetykę wykonywanej pracy

CELE OPERACYJNE (dziecko ...):
- tworzy pracę plastyczną inspirowaną utworem muzycznym;
- wyraża ruchem swoje przeżycia inspirowane muzyką;
- dostrzega zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku utworu muzycznego
- przestrzega określonych umów w trakcie zajęć;
- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją;
- dba o estetyczne wykonanie pracy – umiejętne posługiwanie się klejem;
- potrafi uważnie słuchać i patrzeć;
- potrafi rozwiązać zagadkę słowną;
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
- prawidłowo reaguje na umowne sygnały;

METODY:
- czynne: zadania stawiane do wykonania, praktyczne działania, zajęcia ruchowe;
- słowne: rozmowa, objaśnienia, instrukcje
- aktywizujące: zagadka słowna, „burza mózgów"

FORMY PRACY:
- praca indywidualna;
- praca zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Makieta łąki, sylwety kwiatów, nagrania na płycie CD, kredki, klej, szarfy w czterech kolorach

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1.Powitanie zabawą integracyjną: ”Wszyscy są...”

2. Wprowadzenie do tematu – zagadka słowna
„Zielony dywan, a na nim kwiatów tyle.
Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle.” łąka
3. Burza mózgów: „Łąka to ...”

4. Ekspresja ruchowa przy piosence: ”Wiosna” (dowolna interpretacja dziecka )

5. „Tęczowa łąka muzyką malowana” – praca plastyczna
a. Zapoznanie dzieci z tematem i techniką pracy:
Nauczyciel wyjaśnia, że za chwilę wszyscy podczas słuchania muzyki będą rysowali zieloną kredką kreski poziome i pionowe, po całej kartce w rytm słyszanej muzyki (trawa). Nauczycielka włącza utwór .Dzieci wykonują polecenie. Po zakończeniu utworu dzieci odkładają kredki. Następnie przyklejają wśród traw , wycięte wcześniej kwiatki z kolorowego papieru i tak powstaje kolorowa łąka.
b. Zawarcie umów:
- dbamy o estetyczne wykonanie pracy ;
- nie nabieramy na pędzel zbyt dużej ilości kleju, klej nakładamy na małe elementy, które przyklejamy, nigdy na kartkę

6.Podsumowanie zajęcia – rozmowa nt. wykonanych prac

7. Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Kolory”
Dzieci otrzymują szarfy w trzech kolorach i biegają swobodnie po sali. Na dźwięk tamburyna dobierają się w koła tak, aby w kole znajdowały się dzieci z takimi samymi kolorami szarf.

8. Ewaluacja zajęcia: „uśmiech dziecka”– zadowolenie z zajęć; „mina smutna” – niezadowolenie.

Opracowanie: J. Sobocińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.