X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3621
Dział: Gimnazjum

Dobre komunikowanie się - scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie

(MODUŁ WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE)

Klasa I

Cele:
- uczeń zna pojęcie komunikowania się
- rozumie, że jest to proces dwukierunkowy,
- potrafi wskazać sposoby porozumiewania się podać przykłady

Uwagi dotyczące realizacji lekcji: temat realizowany będzie głównie poprzez prezentację fragmentu filmu, ćwiczenia w grupach.

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie – fragment filmu przedstawiający rozmowę dwójki zapoznających się osób

2. Dyskusja o potrzebie porozumiewania się, które jest konieczne do nawiązania kontaktów z innymi, a następnie nauczyciel kieruje tak rozmową aby wyjaśnić czym jest komunikowanie się.

3. Na tablicy zapisujemy spostrzeżenia, kto jest potrzebny do komunikowania – nadawca i odbiorca, w czasie dalszej pogadanki zaznaczamy strzałki w jaki sposób przekazywana jest informacja (proces dwukierunkowy)

4. Ćwiczenie w parach – przekazywanie sobie określonej informacji. Zapisujemy na tablicy spostrzeżenia, w jaki sposób możemy przekazywać informacje (tekst, minę, gest)

5. Nauczyciel klasyfikuje formy przekazywania informacji jako komunikacja werbalna i niewerbalna.

6. Uczniowie powtórnie pracują w grupach – ćwiczenie pokazujące nasze uczucia (złość, gniew itp.)

7. Podsumowaniem ćwiczeń będzie wniosek, że nie zawsze dobrze odczytujemy informacje, które nam są przekazywane – nauczyciel tłumaczy proces komunikowania się jako kodowanie informacji i odkodowanie przez słuchającego.
Wniosek – ważne w porozumiewaniu się jest dobre, aktywne słuchanie

8. Na planszy rysujemy tabelę Cechy dobrego i złego słuchacza – uzupełniają uczniowie.

Podsumowaniem będzie próba określenia najważniejszych cech dobrego słuchacza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.