X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33877
Dział: Przedszkole

Święto Drzewa - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia w oddziale przedszkolnym pięciolatków

Temat dnia:
Święto Drzewa.

Cele ogólne:

• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
• Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
• Kształcenie uważnego słuchania czytanego tekstu.
• Rozwijanie pomysłowości.
• Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
• Kształtowanie kreatywności.
• Doskonalenie czytania.
• Doskonalenie liczenia.
• Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci.
• Wdrażanie do zgodnej zabawy w zespole.

Cele szczegółowe – dziecko:
• Uważnie słucha czytanego tekstu i łączy jego treść z właściwym obrazkiem.
• Odpowiada na pytania związane z tematem.
• Rozpoznaje poznane gatunki drzew i potrafi przypisać sobie wybrane drzewo.
• Prawidłowo grupuje materiały przyrodnicze.
• Globalnie czyta wyrazy związane z tematem.
• Przelicza elementy i porównuje ilości.
• Porusza się do rytmu.
• Współpracuje w grupie.
• Tworzy według instrukcji.

Metody pracy:
• słowna
• pokaz multimedialny
• ,,Burza mózgów”
• rozmowa kierowana
• zabawy rytmiczne
• praktycznego działania
• zabaw ruchowych i dydaktycznych

Formy organizacji pracy:
• indywidualna
• grupowa

Środki dydaktyczne:
• Wybrane fragmenty tekstów opowiadań o wybranych gatunkach drzew
• plansze dydaktyczne przedstawiające wybrane drzewa
• kartoniki z nazwami drzew i imionami
• utwór CD do zabawy rytmicznej pt. ,,Nimfy”
• prezentacja multimedialna
• materiał przyrodniczy jak: liście drzew i ich owoce oraz nasiona
• karty pracy do tworzenia wizerunku własnego, wybranego drzewa
• tablica do stworzenia wystawy

Przebieg zajęć:
1. ,,Nasze drzewa”– przedstawienie krótkiego pokazu multimedialnego przybliżającego podstawowe informacje na temat wybranych gatunków drzew.
2. ,,Nimfy” – zabawa rytmiczna. W trakcie trwania muzyki dzieci reagują na zmianę rytmu: dziewczynki – nimfy, chłopcy-rycerze.
3. ,,Drzewa ich liście, owoce i nasiona” – wspólne dopasowywanie liści, nasion oraz owoców do właściwego drzewa. (Jeśli zajęcia odbywają się w lesie lub parku – odszukiwanie drzew po liściach)
4. ,,Nazwy drzew” – dobieranie podpisów do obrazków i usystematyzowanego materiału przyrodniczego.
5. ,,Kasztany” – zabawa rytmiczna – układ taneczny.
6. ,,Za co lubimy drzewa?” - zabawa dydaktyczna. Na zasadzie burzy mózgów dzieci próbują zastanowić się, za co lubią drzewa. Zapisywanie odpowiedzi na tablicy w formie prostych słów lub obrazków.
7. ,,Ja i moje drzewo” – dzieci dokonują wyboru swojego ulubionego drzewa, wybierając kartonik z jego wizerunkiem oraz kartonik z odpowiednią nazwą –opowiadają dlaczego wybrały takie właśnie drzewo.
8. ,,Drzewa nasi przyjaciele” – wykonanie w grupach plakatów z wykorzystaniem technik mieszanych: rysowanie, klejenie, wydzieranie, malowanie itp. według pomysłu dzieci. Wystawa prac.
Opracowała: Karolina Duda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.