X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31207
Dział: Gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na:
1.dysgrafię
2.dysortografię
3.dysleksję
4.dyskalkulię
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.

Dysgrafia.
Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dysgrafię mają trudności w opanowaniu kształtnego i czytelnego pisma o zadowalającym poziomie graficznym.
Oceniamy:
- poprawność wypowiedzi ustnych i stronę merytoryczną prac pisemnych
- wskazane prace napisane na komputerze, maszynie do pisania lub pismem drukowanym
- zadania domowe i test
- aktywność i przygotowanie do lekcji
- rozumowanie
Nie oceniamy:
- graficznej strony pisma
- niewłaściwego stosowania dużych i małych liter
- prowadzenia zeszytu przedmiotowego

Dysortografia.
Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dysortografię mają trudności w opanowaniu poprawnej pisowni zgodnie z regułami ortograficznymi danego języka.
Oceniamy:
- bardziej odpowiedzi ustne niż pisemne
- aktywność i przygotowanie do zajęć
- zadania domowe i testy
Nie oceniamy:
- poprawności ortograficznej i poziomu graficznego prac pisemnych
- prowadzenia zeszytu przedmiotowego

Dysleksja.
Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dysleksję mają izolowane trudności w czytaniu, bez towarzyszących im innych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych.
Co oceniamy:
- wartość merytoryczną prac pisemnych
- zadania domowe, sprawdziany pisemne
- motywacja do nauki oraz tok myślenia
-aktywność na lekcjach
Nie oceniamy:
- tempa czytania i wypowiedzi przed zespołem klasowym
- błędów w przepisywaniu

Dyskalkulia.
Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dyskalkulię, czyli specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
Oceniamy:
- testy pisemne
- aktywność na lekcjach, zadania domowe
- umiejętność logicznego myślenia
Nie oceniamy:
- błędów w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe)
- luk w zapisie obliczeń, chaotycznego zapisywania operacji matematycznych
- lustrzanego zapisywania cyfr i liter
- konstrukcji geometrycznych, rysowania i czytania map

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.