X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28600
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wyprawa do Afryki - arkusz obserwacji doradczo - doskonalącej

Imię i nazwisko nauczyciela:
Grupa wiekowa: 4, 5- latki
Data:
Obszar z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej - instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach.
Temat: Wyprawa do Afryki – zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na tym kontynencie.
Cel główny zajęcia:
*poznanie położenia Aryki;
*wzbogacenie wiadomości na temat Afryki;
*kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi na określony temat;
*wyrażanie ruchem charakteru słyszanej muzyki - taniec;
*doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami.
Cele operacyjne (wskaźniki) zajęcia:
4 latki:
*uważnie słuchają opowiadania nauczycielki oraz wiersza,
*podają nazwy zwierząt żyjących w Afryce;
*przeliczają w miarę możliwości;
*bawią się przy muzyce.
5 latki:
*odpowiadają chętnie na pytania zadawane przez nauczyciela, samodzielnie wypowiadają się na podany temat;
*nazywają zwierzęta żyjące na kontynencie afrykańskim;
*prawidłowo wykonują czynności związane z określonym poleceniem;
*przeliczają do 6;
*myślą twórczo i działają w różnych zabawach;
*ilustrują muzykę ruchem;
*współdziałają w grupie.
Metody:
Słowne: recytacja wiersza, rozmowa, polecenia, objaśnienia.
Czynne: zadania stawiane dziecku, kierowanie własną aktywnością dziecka.
Oglądowe: pokaz, obserwacja.
Formy:
Praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
- mapa kontynentu, wiersz Z. Bronikowskiego pt. „Gdzie był Krzyś?”, obrazki zwierząt, bilety na samolot, płyta CD.
Przewidywane mocne strony zajęcia:
4 latki:
*uważnie słuchają utworu,
*wiedzą jakie zwierzęta można spotkać w Afryce.
5 latki:
*znają i nazywają wybrane zwierzęta afrykańskie;
*posługują się mową, gestem, mimiką i ruchem;
*prawidłowo zajmują miejsca w „samolocie”.

Przebieg:
1. Poznanie położenia Afryki – mapa kontynentu.
2. Rozdanie dzieciom biletów na samolot, zajęcia odpowiedniego miejsca według oznaczenia na bilecie.
3. Słuchanie wiersza Z. Bronikowskiego pt. „Gdzie był Krzyś?”.
4. Taniec afrykański.
5. Rozdanie naklejek – medali „Opiekun i przyjaciel przyrody” – ewaluacja zajęcia.
6. Poczęstunek – owoce egzotyczne.

Literatura:
wiersz Z. Bronikowskiego pt. „Gdzie był Krzyś?”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.