X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28581
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"To już wiem" - zastosowanie różnorodnych form i metod pracy w rozwijaniu gotowości do podjęcia nauki w szkole

Temat: „To już wiem” – zastosowanie różnorodnych form i metod pracy w rozwijaniu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Obszar podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele ogólne:
-stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów, prezentacji swoich umiejętności i wiadomości,
-rozwijanie pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia,
-kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
doskonalenie umiejętności liczenia.

Cele operacyjne: dziecko:
-rozumie polecenia i umie je wykonać,
-dodaje i odejmuje w zakresie 10,
-segreguje obrazki wg określonej głoski,
-dzieli wyrazy na sylaby, głoski,
-ćwiczy czytanie globalne,
-tworzy nowe wyrazy z pierwszych głosek,
- przelicza ilość słyszanych dźwięków,
-posługuje się liczebnikami głównymi.,
-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
-potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu,
-jest aktywne podczas zajęć.

Metody:
czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających,
aktywizujące – metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej, Pedagogiki zabawy „Klanza”, odimienna I. Majchrzak, K. Orffa,
słowne – rozmowy,
oglądowe – pokaz nauczyciela, obrazki.

Środki wspomagające: CD, kolorowe figury, rozsypanka obrazkowo – literowa, kartoniki z kropkami, obrazki, klocki, alfabet ruchomy, ilustracje, wyrazy do globalnego czytania, patyczki do liczenia.
Formy : zbiorowa, indywidualna.


Przebieg:
1.Powitanie.
2.„Odczytaj zdanie”. Dzieci „odczytują” nazwy obrazków wskazane przez nauczyciela-tworzą one zdanie. Następnie chętne dzieci próbują same budować zdanie z wybranych obrazków, np.: Smutny zając chodzi po lesie.
3.„Jeżeli..., to..”. Rozłożone ilustracje dotyczące pory roku(np. lato), mniejsze charakterystyczne dla danej pory roku, dobieramy właściwe ilustracji dla danej pory roku, próbujemy ułożyć zdanie, np.: Jeżeli będzie lato, to założę sandały.

4.„Sylabowe pociąg” . Na dywanie rozłożony jest pociąg z wagonami, na każdym wagonie narysowane są koła. Dzieci losują obrazki np. liść, kalosze, drzewo, parasol itp. Zadaniem dziecka jest głośne wypowiedzenie nazwy, podzielenie jej na sylaby, policzenie, z ilu sylab się składa, i ułożenie pod odpowiednim koszem.
5.Zabawa z elementami syntezy słuchowej wyrazów „Jakie to słowo?”.
Uczestnicy biegają w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. l-a-l-k-a a dzieci podają całe słowo i wyszukują napis.

6.Zagadki słuchowe: „Tyle głosek, ile uderzeń”.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi obrazki przedmiotów, których nazwy składają się z 3, 4, 5 i 6 głosek. Uderza w bębenek określoną liczbę razy. Dzieci przeliczają ilość dźwięków, po czym odszukują wśród obrazków te, których nazwy składają się z takiej samej liczby głosek, jak liczba uderzeń.

7.Zabawa: „Wymyśl słowo...”. Zwracamy się do dziecka: wymyśl słowa, które zaczynają się na tą samą głoskę, co nazwa przedmiotu, który trzymam w ręce (okulary- oko, okno, osa, olbrzym, okulista...). Dziecko samo musi zidentyfikować i nazwać przedmiot trzymany przez nauczycielkę, wyodrębnić głoskę w nagłosie nazwy, odszukać w pamięci inne, znane sobie słowa spełniające określony wymóg (w tym wypadku rozpoczynające się głoską o).

8.„Sklep z literkami”. Na dywanie rozłożone są kartoniki z literami(a, k, l, o). w pudełku obrazki. Dziecko losuje kartonik i nazywa obrazek, kładzie obrazek pod literą, od której zaczyna się nazwa obrazka.

9.Zabawa muzyczno - ruchowa z elementem liczenia.
Dzieci musi zapamiętać, jaką liczbą są w zabawie. Poruszają się w rytm muzyki po całej sali. Kiedy muzyka milknie dobierają się parami np. dziecko z liczbą 2 i liczbą 3. Zadaniem dzieci jest policzenie jaką są liczbą kiedy dokonają dodawania swoich liczb.

10.„Policz”. Dziecko losuje dowolny kartonik i kładzie go przed sobą, znajduje kolegę, który ma kartonik w takim samym kolorze. Teraz każdy układa tyle patyczków, klocków ile wskazuje cyfra na kartoniku). Liczy z kolegą patyczki.
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

11.„Potrafię sortować kolorowe kartoniki i ustalać, ile ich jest”
- trzeba posegregować kartoniki wg kształtu,
- policzyć, ile jest kół, ile jest trójkątów...?
-segregowanie kartoników wg kolorów i liczenie, ile ich jest?
12.Ćwiczenia o charakterze graficznym i manipulacyjnym.
13.Ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.