X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28039

Kościół świątynią Ducha Świętego - konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY

Klasa VI

Temat: KOŚCIÓŁ - ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.


Cel ogólny: Uświadomienie obecności i działania Ducha Świętego
w Kościele.

Cele
operacyjne:
Uczeń wie, które teksty Pisma Świętego mówią
o działaniu i obecności Ducha świętego w Kościele.

Uczeń rozumie co oznaczają słowa:
„ jesteście świątynią Ducha Świętego”.

Uczeń potrafi wymienić dary i owoce działania
Ducha Świętego, potrafi podjąć modlitwę o otwartość
na działanie Ducha Świętego.

Środki
dydaktyczne: Pismo Święte, świeca, szablon gołębicy, karteczki
z darami Duch Świętego, flamastry, kartki czyste, śpiewnik z tekstem pieśni „ Przyjdź Duchu Święty”.

Metoda: Praca z Pismem Świętym - praca w grupach.

Modlitwa: Pieśń: „ Przyjdź Duchu Święty”.

Wprowadzenie: Rozmowa na temat świątyni, czym jest,
co ją charakteryzuje.
Przypomnienie sceny z wieczernika –
Zesłanie Ducha Świętego. Uroczyste odczytanie
fragmentu Dz 2, 1-11(przy zapalonej świecy).

Praca w grupach:
rozdanie Pisma Świętego oraz kartek z poleceniami.

Grupa I
Na podstawie fragmentu: 1 Kor 3, 16- 17 i 1 Kor 6, 19
Wyjaśnij co oznacza, że jesteśmy świątynią
Ducha Świętego.

Grupa II
Ga 5, 22-23. Podaj przykłady owoców działania
Ducha Świętego.

Grupa III
Wypisz dary Ducha Świętego z: 1 kor 12, 4-11

Grupa IV
Co obiecał Jezus ? Kim będzie dla mnie Duch Święty?
J 14, 16 -17
Grupa V
Na podstawie pieśni „ Przyjdź Duchu Święty”,
powiedz kim jest dla nas Duch Święty.

Prawda
Objawiona: Duch Święty daje moc i życie Kościołowi, to dzięki
Jego działaniu Kościół naucza i udziela sakramentów.

Zastosowanie
życiowe: Podkreślenie: działania Ducha Świętego dziś oraz
konieczności modlitwy o umiejętność otwarcia się
na Jego działanie.

Uczniowie sami wypowiadają się jak i kiedy według
nich działa Duch Święty dziś w Kościele.
Uczniowie losują karteczki z darami i owocami
działania Ducha Świętego, które znajdują
się w uprzednio przygotowanym szablonie gołębicy.

Zapis do zeszytu: „ Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga
i że Duch Boży w was mieszka? (...)
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.”

Praca domowa: Pomodlę się o otwartość na działanie Duch Świętego
w moim życiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.