X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28018

Sakrament Pokuty i Pojednania - konspekt katechezy

Temat: Sakrament Pokuty i Pojednania.

Cel dydaktyczny:uświadomienie uczniom jak dużą role odgrywa ten Sakrament w życiu każdego człowieka.

Cel wychowawczyzachęcenie uczniów do kształtowania dobrych postaw wobec bliźnich i Pana Boga.

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, pogadanka, dialog, wykład, poprawianie po śladzie, ćwiczenia praktyczne, słuchanie muzyki.

Zastosowane środki dydaktyczne: tablica, kreda, ilustracje do kolorowania, krzesło, liczydło, kredki, magnetofon z CD, płyty CD.

CZĘŚĆ I, WSTĘPNA

1.POWITANIE: Witam uczniów i informuje, że na katechezie mamy gościa. Witamy zgromadzonych i zapraszam do wspólnej modlitwy.

2.MODLITWA: Wstajemy i wspólnie się modlimy.

3.SPRAWDZENIE LISTY OBECNOŚCI.

4.PRZYPOMNIENIE OSTATNIEJ KATECHEZY: Na poprzednich katechezach mówiliśmy ogólnie o 7 sakramentach. Ostatnio wspominaliśmy sakrament Chrztu. Każdy z nas został przyniesiony do kościoła przez rodziców abyśmy zostali ochrzczeni. Dzięki niemu jesteśmy włączeni do wspólnoty kościoła.

5.ZAPOWIEDZ TEMATU: Każdy z nas grzeszy. Czy to Ksiądz, Zakonnica, osoba świecka. Jesteśmy tylko ludźmi i pozostały nam skłonności do czynienia zła. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym jak przybliżać się mimo naszych złych wyborów do Pana Boga.

CZĘŚĆ II, GŁÓWNA

1.WPROWADZENIE W TEMAT: Bóg dał nam w swojej wielkiej miłości wolną wolę - wybór pomiędzy dobrem a złem. Wie on także, że została w nas przypadłość do robienia złych rzeczy, do których namawia nas ojciec kłamstwa Szatan. Uczynki:
-dobre
-złe
Dzięki dobrym uczynkom nasze serca lśnią blaskiem (wykonujemy rysunek)- są czyste. A złe uczynki sprawiają, że nasze serca tracą ten blask i staje się brudne. Każdy następny zły czyn pogłębia ten stan (wykonujemy rysunek symbolizujący ten stan).

2.PRZEKAZ TREŚCI: Wiemy już, że nasze serca nie zawsze są czyste. Chcielibyśmy zawsze wybierać dobro, choć wiemy, że to nie zawsze się udaje. Pomocą w oczyszczeniu serca jest sakrament Pokuty i Pojednania, w którym Jezus Chrystus przebacza nam winy. Warunki sakramentu pokuty:
1.Rachunek sumienia.
2.Żal za grzechy.
3.Mocne postanowienie poprawy
4.Szczera spowiedź.
5.Zadośćuczynienie panu Bogu i bliźniemu.

3.INTERIORYZACJA:W sakramencie Pokuty i Pojednania spotykamy się w konfesjonale z Księdzem, który wysłuchuje naszej spowiedzi. Otrzymał on od Jezusa Chrystusa moc do odpuszczania grzechów ludziom. To właśnie Ksiądz jest pośrednikiem pomiędzy nami a Jezusem Chrystusem na ziemi.
Przy pomocy liczydła ustawiamy „konfesjonał” i ćwiczymy formułkę spowiedzi.
Formułka spowiedzi:
1.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2.Ostatni raz byłem u spowiedzi...
3.Rozgrzeszenie otrzymałem.
4.Pokutę odprawiłem.
5.Popełniłem następujące grzechy...
6.Więcej grzechów nie pamiętam.
7.Za wszystkie serdecznie żałuje i postanawiam się poprawić.
8.A ciebie ojcze duchowny proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie.
9.W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

4.PODSUMOWANIE: Uświadamiam uczniów, że przez spowiedź oczyszczamy nasze serca z grzechów i dzięki temu przybliżamy się do Pana Boga. Nasze życie staje lepsze i popełniamy mniej błędów. A zły duch rzadziej namawia nas do złego.
(kolorujemy obrazek z ilustracją spowiedzi).

CZĘŚĆ III, KOŃCOWA

1.ZAPIS DO ZESZYTU: Zapisujemy temat katechezy. Gdy mamy czas uczniowie poprawiają lub przepisują tekst z Warunkami Sakramentu Pokuty oraz formułkę Spowiedzi. Wklejamy notatkę oraz pokolorowany obrazek z sakramentem spowiedzi.

2.MODLITWA: Dziękuje wszystkim obecnym za uwagę i zapraszam do wspólnej modlitwy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.