X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28017

W miesiącu maju modlimy się do Najświętszej Maryi Panny - konspekt katechezy

Temat: W miesiącu maju modlimy się do Najświętszej Maryi Panny.

Cel dydaktyczny: przypomnienie uczniom różnych form pobożności kościoła względem Dziewicy Maryi. Podkreślamy, że cześć do Maryi wynika z Jej Bożego Rodzicielstwa i miłości do Boga.

Cel wychowawczy: dzieci świadomie wchodzą w modlitwę maryjną włączając się w ten sposób w kontemplacje tajemnic Bożych w czasie nabożeństw majowych.

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, pogadanka, uzupełnianie tekstu, interpretacja obrazku, kolorowanie obrazku.

Zastosowane środki dydaktyczne: tablica, kreda, tekst z pustymi miejscami, zdjęcia z Matką Bożą, kolorowanka, kredki, flamastry, klej .

CZĘŚĆ I, WSTĘPNA
1.POWITANIE Witam uczniów i informuje że na katechezie mamy gości. Witam zgromadzonych i zapraszam do wspólnej modlitwy.

2.MODLITWA Wstajemy i wspólnie się modlimy.

3.SPRAWDZENIE LISTY OBECNOŚCI.

4.PRZYPOMNIENIE OSTATNIEJ KATECHEZY: Pan Jezus w 40 dniu po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do Nieba, czyli powrócił do swojego Ojca. My też jesteśmy dziećmi Bożymi i kiedyś będziemy razem z Jezusem w Niebie. Przypomina nam o tym Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzona 40 dni po Wielkanocy.

5.ZAPOWIEDZ TEMATU: Dzisiaj na katechezie porozmawiamy sobie o tym jak modlić się do Matki Bożej. Dowiemy się kto to Jest i jaką spełnia rolę w naszym życiu.

CZĘŚĆ II, GŁÓWNA
1.WPROWADZENIE W TEMAT: Katecheta rozdaje uczniom karteczki aby je uzupełnili. Nauczyciel sprawdza pracę uczniów a w miarę potrzeby pomaga uczniom. Następnie zapisuje temat katechezy, który wpisują uczniowie do zeszytu.

2.PRZEKAZ TREŚCI: Najświętsza Maryja Panna jest mamą Pana Jezusa. Zawsze w modlitwie powinniśmy pamiętać o Maryi, bo Ona jest wzorem miłości do Niego, wzorem wiary i współpracy z Bogiem i jest najlepszą Mamą dla nas wszystkich. W szczególny sposób modlimy się Litanią Loretańską do Matki Bożej.

3.INTERIORYZACJA: Matka Boża została wybrana przez Boga na Mamę Jezusa Chrystusa. To Co w Niej się poczęło w Jej łonie było z Ducha Świętego. Matka Boża jest drogą do Jezusa Chrystusa a Jezus Jest drogą do Boga Ojca. Dlatego modląc się do Matki Bożej przybliżamy się do Boga Trójjedynej Miłości. Maryja jest wzorem miłości do Jezusa Chrystusa, wzorem wiary a przede wszystkim kochającą Mamą dla nas wszystkich.

4.PODSUMOWANIE: Katecheta rozdaje uczniom rysunki do kolorowania z Matką Bożą. Uczniowie omawiają co jest na obrazku, jakich użyć kolorów, kolorują a po skończonej pracy wklejają do zeszytu.

CZĘŚĆ III, KOŃCOWA
1.ZAPIS DO ZESZYTU: W czasie katechezy napisany został temat katechezy oraz wykonano notatkę do lekcji.

2.MODLITWA: Dziękuje wszystkim obecnym za uwagę i zapraszam do wspólnej modlitwy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.