X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27973

Spotykam Jezusa w Eucharystii - konspekt lekcji dla kl.I szkoły podstawowej

Konspekt lekcji religii – kl.I

Temat: Spotykam Jezusa w Eucharystii.

Cel ogólny:
kształtowanie świadomości, że już teraz uczestnicząc w Eucharystii, oczekuję na pełne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia;
potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej;
wie, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła;
wie, że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej;
kształtuje w sobie postawę sprzyjającą radosnemu oczekiwaniu i dobremu przygotowaniu się do pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii.


Środki dydaktyczne: Pismo Święte, obrazy przedstawiające "Ostatnią Wieczerzę", "Mszę Świętą i najważniejsze miejsca w kościele", obrazki i kartki – Zaproszenia dla każdego dziecka

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, praca indywidualna, śpiew

Przebieg lekcji:

Wstęp

1. Modlitwa.
2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:
Co Pan Jezus uczynił w czasie Ostatniej Wieczerzy?
Co dzieje się w czasie Mszy Świętej?
3. Wprowadzenie do tematu dzisiejszej katechezy.
- Kto mieszka w kościele, kto jest Gospodarzem?
Po czym możemy rozpoznać budynek kościoła?
Dlaczego ludzie przychodzą do kościoła?

Rozwinięcie – przedstawienie prawdy ewangelicznej

1. Przedstawienie podstawowych wiadomości o Eucharystii.

2. Nasze oczekiwanie na przyjęcie Pana Jezusa w czasie I Komunii Świętej (w klasie trzeciej).
3. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego o Ustanowieniu Eucharystii Łk 22, 19 – 20 oraz J 6,51.
krótka analiza tego wydarzenia ( zwrócenie uwagi na to, co uczynił Pan Jezus i komu polecił sprawować Eucharystię?)
4. Najważniejsze miejsca w kościele (praca z podręcznikiem str.92 – 93).
5. Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej?
- Z kim spotykamy się na Eucharystii?
- Jak powinniśmy zachować się w kościele?

6. Zaproszenie na Mszę Świętą (praca plastyczna).

Zachęta do chodzenia na MSZĘ ŚWIĘTĄ.

Zakończenie

1. Krótkie podsumowanie o znaczeniu Eucharystii i właściwym przygotowaniu do jej przeżywania, o wystroju kościoła, odpowiedzialności rodziny za wspólne przeżywanie Mszy Świętej.
2. Praca domowa – Pokolorować zaproszenie na spotkanie z Jezusem w czasie niedzielnej Mszy Świętej.
3. Modlitwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.