X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27775

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Konspekt katechezy dla szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Cel ogólny
- ukazanie roli Ducha Świętego w powstaniu, życiu i misji Kościoła,
- kształtowanie postawy otwartości na działanie Ducha Świętego.
Cele szczegółowe
Uczeń:
- podaje, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego,
- przytacza teksty biblijne o Duchu Świętym,
- wyjaśnia na czym polegała przemiana Apostołów po zesłaniu Ducha Świętego
- streszcza, w jaki sposób Duch Święty działa w życiu Kościoła
- uzasadnia potrzebę współpracy z Duchem Świętym w życiu chrześcijanina,
- wyjaśnia treść poznanych fragmentów nauczania św. Jana Pawła II oraz papieża Franciszka.
Metody
Rozmowa kierowana, praca w grupach ,medytacja, analiza tekstu, zdania niedokończone, wykład, autorefleksja.

Środki dydaktyczne
Pismo Święte, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, YOUCAT, karty- obrazy przyrody, magnetofon, płyta CD z fragmentem przemówienia św. Jana Pawła II do młodzieży wygłoszonego w Warszawie 3 czerwca 1979r, fragment książki ks. J. Machniak, Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, Kraków 1999, płyta CD z muzyką medytacyjną, świeca, plansza z napisem.
MODLITWA
„ Duchu Święty”.

WPROWADZENIE
- Kogo uważacie za osobę wiarygodną?
- Jakich cech od niej oczekujemy?
Najbardziej wiarygodną osobą jest Jezus Chrystus. Pomyślmy dlaczego?
Jezus zawsze mówił prawdę. Sam jest Prawdą. Jest wierny swoim obietnicom. Jedną z bardzo ważnych obietnic danych przez Jezusa była obietnica zesłania Ducha Świętego, którą Jezus spełnił w Dniu Pięćdziesiątnicy.
Na dzisiejszej katechezie podejmiemy refleksję, kim jest Duch Święty, byśmy oczekując na to wydarzenie, dobrze się do niego przygotowali.
Przedstawiamy uczniom karty z różnymi obrazami przyrody i prosimy, aby w parach wybrali jedną i w oparciu o sytuację przedstawioną na karcie dokończyli zdanie: „Duch Święty jest jak...” (w tle medytacyjna muzyka). Czas pracy 5 min.
Prezentacja na forum klasy.
W rozmowie kierowanej, stawiamy uczniom pytania:
-Kim jest Duch Święty?
-Jakie działanie Ducha Świętego pamiętamy z Ewangelii?
Duch Święty- Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, nieustannie działa we wspólnocie Kościoła, w świecie i naszych sercach. Potęga działania Bożego Ducha najpełniej objawiła się w życiu Chrystusa: Jezus namaszczony Duchem Świętym w czasie chrztu nad Jordanem wypełnia swoją misję zbawczą – z mocą Ducha Świętego głosi Dobrą Nowinę, uzdrawia, wyrzuca złe duchy, wreszcie zapowiada wylanie Ducha Świętego na wierzących w Niego .Nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem, który będzie z nimi na zawsze, wszystkiego ich nauczy i doprowadzi do pełnej prawdy.

ROZWINIĘCIE
Zapalamy świecę.
Uroczyste odczytanie fragmentu z Dziejów Apostolskich: Dz2,1-4.
- W jaki sposób Duch Święty zaznaczył swoją obecność w Wieczerniku?
- Jakie nadzwyczajne zjawiska towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego?
Praca w grupach
Klasę dzielimy na grupy. Każda grupa odpowiada na pytania na podstawie tekstów źródłowych. Czas pracy 10 min.
Grupa I
( KKKK 136 )
- Co to znaczy wierzyć w Ducha Świętego?

Grupa II
( Dz2, 22-24. 32-36 ) ; (Dz3, 13-15)
- Jakie były skutki przemiany Apostołów?
Grupa III
( Dz2, 37-41) ; (Dz5, 12-16)
- Jakie były skutki przemiany Apostołów?
Grupa IV
( Łk 11, 13)
(J 7, 37-39)
- Kto może otrzymać Ducha Świętego?
Grupa V
( YOUCAT 119)
- Co sprawia Duch Święty w Kościele?
Grupa VI
„ Kościół rodzący się w dniu Pięćdziesiątnicy jest wspólnotą budzącą zdumienie, gdyż z mocą pochodzącą od Boga głosi nowe orędzie- Zmartwychwstanie Chrystusa - posługując się nowym językiem: powszechnym językiem miłości(...) Tam, gdzie dociera Duch Boży, wszystko się odradza i przemienia”.
( Franciszek, Watykan 9 czerwca 2014r.)
- O czym poucza Ojciec święty Franciszek?
Przedstawiciele grup prezentują wnioski.

ZAKOŃCZENIE
Duch Święty działa dziejach ludzkich. Jest w dążeniach, pragnieniach, niepokojach i radościach ludzi .Posłuchajcie, jak Duch Święty działał w życiu bł. Matki Teresy z Kalkuty. ( załącznik 1 )
Na działanie Ducha Świętego w życiu młodzieży zwraca uwagę święty Jan Paweł II. ( Odtworzenie z płyty CD fragmentu przemówienia ).
AUTOREFLEKSJA
Święty Augustyn nazywał Ducha Świętego „ Cichym Gościem naszej duszy”.(por. YOUCAT 120).
- Jak często modlę się do Ducha Świętego?
- W jaki sposób doświadczam obecności Ducha Świętego w swoim życiu?
- Czy pamiętam, Ze moje ciało jest „ mieszkaniem” Ducha Świętego?

ZESZYT UCZNIA
Zapisanie tekstu z planszy: „ Tam gdzie dociera Duch Boży, wszystko się odradza i przemienia”( Franciszek, Watykan, 9.06.2014).

PRACA DOMOWA
Przeczytaj List do Galatów ( Ga 5, 22 ) i w modlitwie wieczornej poproś Ducha Świętego o łaskę odrodzenia i przemiany dla siebie i świata.

MODLITWA
Panie, pomnóż w nas wiarę, umacniaj w Duchu Świętym, abyśmy postępowali według Ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen.
Załącznik 1
„W życiu Matki Teresy z Kalkuty Duch Święty zadziałał zupełnie niespodziewanie, popychając ją do zmiany życia. Była od osiemnastu lat zakonnicą, dyrektorką szkoły dla bogatych dziewcząt w Kalkucie i nauczycielką geografii, gdy we wrześniu 1946 r. udała się na rekolekcje ignacjańskie do Darjeeling w Himalajach. Udają się w drogę przybyła na stację kolejową, gdzie uderzył ją widok nędzarzy. Jadąc pociągiem przez całą noc myślała o ludziach, którymi nikt nie chciał się zająć, wówczas Duch Święty podsunął jej myśl, że może się nimi zająć, poświęcić im swe życie. Duch Święty uzdalnia nas do podejmowania właściwych decyzji.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.