X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27578
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bezpieczne przedszkolaki z jednej paki - bezpieczeństwo w grupie starszej - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Prowadząca: Agnieszka Grochocka
Grupa wiekowa: STARSZAKI (5 – 6 – latki)
Data: 27. 11. 2014 r.
Temat kompleksowy: WSZYSCY MAJĄ SWOJE DOMY.
Temat dnia: „Bezpieczne przedszkolaki z jednej paki” – omawianie i układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń. Stosowanie się do zawieranych umów o sposobie korzystania z zabawek i sprzętu. Rozwijanie słuchu fonematycznego, ćwiczenie spostrzegawczości, umiejętności współdziałania w zespole. Zabawy ruchowe oraz integracyjne.
Cele ogólne:
- Rozwijanie percepcji wzrokowej.
- Rozwijanie percepcji słuchowej.
- Rozwijanie koncentracji uwagi.
- Rozwijanie mowy i myślenia.
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Kształtowanie umiejętność współpracy i współdziałania.
- Rozwijanie umiejętności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- opowiada historyjkę obrazkową i układa według kolejności zdarzeń,
- dzieli proste wyrazy na sylaby,
- słucha poleceń dotyczących wykonywanych zadań,
- klasyfikuje przedmioty według określonej cechy,
- rysuje po śladzie,
- bierze czynnie udział w zabawach ruchowych,
- uważnie słucha poleceń nauczyciela,
- kształci umiejętność współpracy i współdziałania.
Metody pracy:
- słowna,
- oglądowa,
- czynna.
Formy pracy:
- zbiorowa,
- grupowa,
- indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Płyta CD, magnetofon, historyjka obrazkowa, tamburyno, obrazki do ćwiczenia słuchowego oraz do klasyfikacji zabawek na bezpieczne i niebezpieczne, kolorowe kartoniki, karta pracy dla każdego dziecka, kredki.


Przebieg zajęcia:
1. Zabawa powitalna „Walking, walking”.
Walking, walking, walking, walking,
Hop hop hop hop hop hop,
Running running running running running running,
Now let's stop,
Up and down.
2. „Przepraszam to moja wina” – historyjka obrazkowa.
Opowiadanie historyjki obrazkowej, układanie obrazków wg kolejności zdarzeń. Ocena zachowania bohaterów. Wypowiedzi dzieci na temat, jak one zachowałyby się w sytuacji, w której znalazły się postacie występujące w historyjce, jakich słów by użyły.
3. „Magnesy” – zabawa integracyjna.
Dzieci biegają słysząc muzykę. Na przerwę w muzyce nauczycielka wydaje polecenia: jakimi częściami ciała mają się dotykać. Dzieci w parach dotykają się wymienionymi częściami ciała.
4. „Zgadnij co mówię” – ćwiczenia słuchowe.
Wyszukiwanie i wskazywanie przedmiotów, których nazwy nauczyciel wypowiada sylabami i głoskami.
5. „Zabawa w kolory” – zabawa bieżna. Właściwe reagowanie na sygnał wzrokowy.
Nauczyciel gra na tamburynie dzieci biegają, gdy zobaczą żółty kartonik – podskoki, czerwony – stoją w bezruchu, zielony – przysiady. Zabawę powtarzamy kilka razy.
6. Klasyfikacja przedmiotów na 2 zbiory:
1) przedmioty bezpieczne,
2) zabawy niebezpieczne w dziecięcej zabawie.
7. „Prawda to czy fałsz” – zabawa – utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy.
TAK – dzieci klaszczą
NIE – uderzają o ziemię.
- Ciągniemy się za włosy.
- Wspólnie budujemy z klocków.
- Rzucamy zabawkami.
- Niszczymy komuś obrazek.
- Wyrywamy sobie gazety.
- Wymachujemy nożyczkami.
- Podstawiamy nogę koledze.
- Wspólnie sprzątamy zabawki.
- Śmiejemy się, gdy ktoś upadnie.
- Sypiemy się piaskiem.
- Rzucamy w twarz piłką.
- Popychamy się na zjeżdżalni.
8. „Bingo” – piosenka.
There was a farmer who had a dog and bingo was his name oh!
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name oh
There was a farmer who had a dog and Bingo was his name oh!
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
And Bingo was his name oh!
there was a farmer who had a dog and bingo was his name oh!
(clap)-(clap)-N-G-O
(clap)-(clap)-N-G-O
Clap)-(clap)-N-G-O
And Bingo was his name oh!
There was a farmer who had a dog and Bingo was his name oh!
(clap)-(clap)-(clap)-G-O
(clap-(clap)-(clap)-G-O
(clap-(clap)-(clap)-G-O
And Bingo was his name oh!
There was a farmer who had a dog and Bingo was his name oh!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
And Bingo was his name oh!
There was a farmer who had a dog and bingo was his name oh!
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
And Bingo was his name oh!
9. „Bezpieczna droga” – praca przy stoliku.
Odszukanie drogi, którą dojdzie chłopiec bezpiecznie do swoich kolegów. Wodzenie po niej palcem, a następnie pokolorowanie jej.
10. Zakończenie zajęcia – udzielanie pochwał i nagradzanie wszystkich oklaskami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.