X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25984
Dział: Gimnazjum

Prawo Ohma - scenariusz lekcji fizyki w klasie III gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W III KLASIE GIMNAZJUM

TEMAT: Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika.

Nauczyciel prowadzący: mgr Adamczyk Sylwia

I.Cele ogólne lekcji:·
1. Zapoznanie ucznia z zależnością natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu elektrycznego.
2. Zapoznanie ucznia z treścią prawa Ohma.

Cele operacyjne lekcji:
1. Uczeń zna zależność między natężeniem a napięciem elektrycznym.
2. Umie odczytać wskazania woltomierza i amperomierza.
3. Potrafi połączyć obwód według podanego schematu.
4. Umie obliczyć wartość oporu elektrycznego oraz innych wielkości stosując prawo Ohma.
5. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się przyrządami elektrycznymi.

III. Materiały i środki dydaktyczne:
- Elementy obwodu elektrycznego: baterie, amperomierz, woltomierz, żarówka, opornik, przewody łączące,Podręcznik, zeszyt ćwiczeń,
prezentacja i symulacja multimedialna www.scholaris.pl/resources/run/id/47474 , www.scholaris.pl/resources/run/id/49122

IV. Metody pracy:·
- praktyczna - ćwiczenia uczniowskie,
- słowna - pogadanka, elementy wykładu,
- praca z zeszytem ćwiczeń.
- prezentacja multimedialna

V. Przebieg lekcji:

1. Część nawiązująca:
Nauczyciel przypomina/uczniowie odpowiadają:
- przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia,
- sposoby ich włączania do obwodu prądu,
- podstawowe jednostki natężenia i napięcia elektrycznego.

2.Część właściwa:
Postawienie problemu:
-- Czy natężenie prądu zależy od napięcia?
- Propozycje uczniów dotyczące odpowiednich pomiarów.
- Połączenie obwodu według schematu (podręcznik dla gimnazjum).
- Pomiar napięcia na przewodach i natężenia przepływającego przez nie prądu przy różnych napięciach zasilania.
- Wypełnienie przygotowanej wcześniej tabeli.
- Przedstawienie przez uczniów swoich spostrzeżeń dotyczących zależności U : I.
- Sporządzenie wykresu na podstawie wyników doświadczeń.
- Sformułowanie prawa Ohma, zapisanie w postaci wzoru.
- Wprowadzenie jednostek oporu elektrycznego.
- Obliczenie wartości oporu przewodów, wykorzystując wyniki doświadczenia.

3.Podsumowanie:
o Określenie zależności, które wystąpiły pomiędzy wielkościami fizycznymi występującymi na lekcji.o Sformułowanie prawa Ohma.
o Rozwiązanie zadania rachunkowego zaproponowanego w zeszycie ćwiczeń lub na prezentacji multimedialnej.
o Powtórzenie poznanych pojęć za pomocą prezentacji multimedialnej
4.Zadanie domowe:
- Wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.