X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25767
Dział: Gimnazjum

Plan pracy zespołu wychowawców

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół wychowawców

Lp. Zadania statutowe
Realizacja zadania

1.

Opracowanie rocznego planu zespołu . 1. Wybranie nowego lidera zespołu.
2. Wybór zadań będących podstawą opracowania planu i ich przydział członkom zespołu.
3. Zatwierdzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny.
4. Rozszerzanie na bieżąco tematyki prac zespołu.
2. Przeprowadzenie diagnozy uczniów klas pierwszych 1. Analiza przeprowadzonych ankiet wśród rodziców i uczniów klas pierwszych dotyczących zainteresowań , potrzeb, warunków środowiskowych.
2. Wymiana doświadczeń.
3. Organizacja indywidualnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1. Omówienie zebrania z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych.
4. Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia organizacji i
stowarzyszeń młodzieżowych w życiu
szkoły Przeanalizowanie i podanie do wiadomości:
- ofert GOK-u, biblioteki
- ofert harcerstwa
- ofert S.U., chóru i kół zainteresowań
5. Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych. 1. Przegląd dzienników szkolnych,
2. Rozmowy z rodzicami,
3. Wysyłanie pisemnych ostrzeżeń rodzicom z informacją, o karze pieniężnej, która na nich ciąży za nie dopełnienie obowiązku szkolnego.
6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (uczniowie trudni). Nawiązywanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem rodzinnym,

7. Edukacja uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz niedostosowania społecznego.
Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Współpraca wychowawców z pedagogiem, pogadanki na godzinach wychowawczych w celu:
- wzmacnianie poczucia wartości,
- grupowe rozwiązywanie problemów i konfliktów,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- kształtowanie postaw twórczych i asertywnych,
- uświadomienie uczniom czym jest uzależnienie,
8. Wyrabianie postaw patriotycznych wśród uczniów. Organizacja i udział w akademiach szkolnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.