X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25530
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Drzewo w monotypii - scenariusz zajęć plastycznych

Scenariusz zajęć plastycznych w I klasie gimnazjum
Zagadnienia programowe :
Indywidualna interpretacja drzew, ich piękna,z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych i indywidualnych oraz ich występowania w otoczeniu człowieka.
Zastosowanie monotypii jako środka do wyrazu plastycznego.
Technika: monotypia
Materiały:płytki szklane,pilśniowe lub pleksja (A4),farby plakatowe,pędzle,blok rysunkowy,ołówek,pastele
Matoda:pokaz,problemowa,praktyczna
Środki dydaktyczne:albumy,przykłady prac wykonanych techniką monotypii
Jednostka lekcyjna:2 godz.

Wstęp:
Z badań i obserwacji wiadomo,że najtrudniejszy etap w rozwoju twórczości plastycznej młodzieży to okres przejścia ze szkoły podstawowej do gimnazjum.Dlatego najtrafniejszą formą pracy z uczniami w tym czasie jest stosowanie różnych technik plastycznych, co pozwala utrzymać zainteresowanie młodzieży działaniami plastycznymi i rozwija wyobrażnię twórczą.Postanowiłam więc w tym celu wykorzystać na lekcji technikę monotypii.
Cele lekcji;
a)poznawczy-poznanie cech techniki monotypii(jedno odbicie)
-zwrócenie uwagi na związek monotypii z malarstwem oraz
grafiką
b)kształcący-przypomnienie podstawowych środków wyrazu
plastycznego:kreski,przestrzeni,plamy barwnej,faktury
-przypomnienie wiadomości o grafice jako dziedzinie
sztuk plastycznych
-planowanie działania plastycznego
-aktywizowanie twórczego myślenia
c)wychowawczy-uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
-uwrażliwienie na wartości estetyczne monotypii
-tolerancja dla różnego rodzaju prac uczniów
-rozbudzanie zamiłowań plastycznych

PRZEBIEG LEKCJI:
1.Czynności organizacyjno-porządkowe.
2.Praca nad tematem zajęć.
1 godz.lekcyjna
Przedstawienie pojęcia grafiki jako jednej z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych.Wyjaśnienie terminu monotypia oraz omówienie zasad wykonania matrycy i odbitki.Omówienie cech monotypii upodabniających do malarstwa oraz wskazanie elementów graficznych.Zwrócenie uwagi na wyjątkowość odbitki w monotypii(mono-jedno,typia-odbicie),oraz na pewną przypadkowość efektu odbitki-co czyni pracę w monotypii ciekawą i twórczą.Podanie tematu "Drzewo w monotypii".
Komentarz nauczyciela:
Drzewa stanowią nieodłączny element przyrody,towarzyszą człowiekowi cicho i wiernie w jego codziennym życiu,kształtują i urozmaicają krajobraz.Drzewa inspirują artystów-powstało wiele prac,których bohaterem jest drzewo.Poza tym drzewa mają wielki wpływ na nasze zdrowie,nastrój,sposób myślenia.
Tematem pracy jest dowolne drzewo,które występuje w otoczeniu człowieka,jest ważne,cenne(np.pomnik przyrody),zachwyciło was swoim kształtem,barwą lub stanowi wartość sentymentalną.
Wspólne zastanawianie się nad kompozycją pracy.Pokaz rysunków i obrazów,których tematem jest drzewo(np.rozłożysty dąb,sosna na wydmie,samotne drzewo na skraju lasu,drzewo w pejzażu miejskim,parku itp.)
Indywidualna praca uczniów-wykonanie projektu własnej monotypii(rozmieszczenie plam barwnych,dobór odpowiedniej kreski,ukazanie wybranego drzewa z motywem otoczenia).
Zatwierdzenie projektu przez nauczyciela.
2 godz.lekcyjna
Indywidualna praca uczniów.Przygotowanie warsztatu pracy,przypomnienie etapów działania.Pokaz właściwego wykonania odbitki monotypii.Przystąpienie do wykonania matrycy i odbitki.
Po wykonaniu odbitek następuje wspólne omówienie prac oraz ocena osiągnięć(ważna jest wymiana spostrzeżeń i poglądów na temat realizacji prac).
Efektem końcowym jest wystawa prac w szkolnej Galerii Art.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.