X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20539
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie wiadomości - przybory szkolne, jedzenie (język niemiecki)

Scenariusz zajęć: kl I gimnazjum

Temat lekcji: Schulsachen und Essen. Wiederholungsubungen. (Przybory szkolne, jedzenie. Ćwiczenia powtórzeniowe.)

Cele ogólne:
-przypomnienie materiału leksykalno-gramatycznego z rozdziału „Przybory szkolne”
i „Jedzenie”
-wyrabianie umiejętności efektywnego uczenia się nowych słówek oraz materiału leksykalno-gramatycznego poprzez angażowanie różnych rodzajów pamięci (pamięć wzrokowa, słuchowa, motoryczna), rozwijanie technik samodzielnego uczenia się
-rozwijanie sprawności szybkiego reagowania na usłyszane informacje (słuchania ze zrozumieniem)

Cele operacyjne:
Uczeń:
-zna nazwy przyborów szkolnych, artykułów żywnościowych,
-potrafi zastosować odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu i pytaniu
Metody:
- aktywizujące (ćwiczenia, gry, szczególny nacisk położono na metodę polisensoryczną (wykorzystującą wiele zmysłów, co jest bardzo istotne w nauczaniu dyslektyków);podająca (mini-wykład)

Materiał leksykalny:

Powtórzenie: nazw przyborów szkolnych (dział podstawy programowej 1.3, artykułów żywnościowych 1.6)

Materiał gramatyczny:

Rodzajnik określony, odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym

Pomoce dydaktyczne:

Podręcznik „Magnet 1” rozsypanka wykonana przez nauczyciela, karty do gry językowej „Krokodyl”, płyta CD z nagraniami

Formy socjalne: grupowa, praca indywidualna, zbiorowa,
Czas realizacji tematu: 1-2 jednostki lekcyjne.


Przebieg lekcji

Wprowadzenie (2 minuty)

Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności.

Uświadomienie uczniom, co będziemy robić na lekcji. Postaramy się dziś powtórzyć materiał leksykalno-gramatyczny z rozdziału „Przybory szkolne” i „Jedzenie”. Ponieważ za oknem świeci słońce i za chwilę mamy wakacje, przygotowałam też kilka gier językowych, żeby powtarzało nam się ciekawie, a jednocześnie efektywnie. Kto powiedział, że uczenie się ma być tylko „wkuwaniem” i przykrym obowiązkiem? Oczywiście osoby aktywne zostaną nagrodzone plusami i ocenami.

Sprawdzenie pracy domowej
Ćwiczenie 9/ 96
Opis obrazka „W pizzerii” (In der Pizzeria) (10 min)
Uczniowie mieli w domu spróbować prostymi słowami opisać obrazek „ W pizzerii” i odpowiedzieć na pytanie „Wo isst du am liebsten?” (Gdzie najchętniej jesz?) Przechodzimy po klasie, sprawdzamy, czy wszyscy mają zadanie domowe. Pytamy trzech ochotników. Zapisujemy najlepszą wersję na tablicy, a uczniowie w podręcznikach. Nauczyciel ocenia najlepszą pracę domową.

Powtórzenie materiału poprzez różnorodne ćwiczenia (utrwalające poznany materiał)

Ćwiczenie 1

Pantomima- Czasowniki w akcji! (5 min)
Na początek przypomnimy sobie kilka czasowników poznanych w dziale „Przybory szkolne” i „Jedzenie”.
Uczeń ochotnik losuje czasownik i ma za zadanie (nic nie mówiąc) pokazać czynność, którą ten czasownik wyraża. Pozostali uczniowie odgadują czasownik.

Przykładowe czasowniki: 1.essen (jeść), 2.trinken (pić), 3.lernen (uczyć się), 4. lesen (czytać), 5.schneiden (ciąć), 6.schreiben (pisać),7.kaufen (kupić).

Ćwiczenie 2
"Słucham i rozumiem"- Przybory szkolne (5 min)
Ćwiczenie 2/94 -podręcznik.
Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie zdania. Do każdego z nich przyporządkuj jeden przedmiot. Przed wysłuchaniem nagrania uczniowie przypominają nazwy poszczególnych przyborów szkolnych przedstawionych na rysunku.
Na podstawie tego ćwiczenia można zagrać w „Głuchy telefon-Przybory szkolne”.
Nauczyciel mówi na ucho uczniowi zdanie typu: Der Taschenrechner rechnet schnell. (Kalkulator liczy szybko), Der Kugelschreiber schreibt gut (Długopis pisze dobrze) , Die Schere schneidet sehr gut (Nożyczki tną bardzo dobrze) Ostatnia osoba z rzędu musi zdanie bezbłędnie powtórzyć i powiedzieć, co ono oznacza. Można wykorzystać kilka zdań.

Ćwiczenie 3
"Słucham i rozumiem"- Jedzenie (5 min)
Markus wraca do domu i odkrywa, że lodówka jest pusta. Dzwoni do mamy i mówi, czego w niej brakuje. Naszym zadaniem jest usłyszeć, jakich produkty żywnościowe wymieniono w nagraniu.
Na podstawie tego ćwiczenia można zagrać w „Krokodyla”
Nauczyciel wybiera najbardziej ruchliwego/ chętnego ucznia. Nauczyciel pisze na dużych kartkach wyrazy związane z jedzeniem, a następnie rozkłada kartki na podłodze w dwóch szeregach biegnących obok siebie (kartki mają imitować most nad rzeką). Uczeń staje przed kartkami (po jednej stronie mostu). Nauczyciel wypowiada kolejne słowa, a zadaniem ucznia jest skoczyć na usłyszany wyraz (i powiedzieć jego znaczenie po polsku). Grę kontynuujemy tak długo, aż uczeń przejdzie na drugą stronę mostu. Jeśli uczeń skoczy na inny niż wypowiedziany przez nauczyciela wyraz, to traci życie (wpada do rzeki i zostaje zjedzony przez krokodyla).

Ćwiczenie 4
Rozsypanka z pytaniami (5min)
Uczniowie są podzieleni na grupy 2-3 osobowe i wykonują następujące zadanie: Z rozsypanek rozdanych przez nauczyciela muszą ułożyć poprawne gramatycznie pytanie i odpowiedzieć na nie pełnym zdaniem. Przykładowe pytania:
Was isst du am liebsten? (Co jesz najchętniej?)
Was trinkst du nicht gern? (Co pijesz niezbyt chętnie?)
Was kostet das Buch? (Ile kosztuje książka?)
Wo liegt deine Schule? (Gdzie leży twoja szkoła?)
Was ist dein Lieblingsfach? (Co jest twoim ulubionym przedmiotem?)
Isst du Fleisch? (Czy jesz mięso?)

Ćwiczenie 5

Ćw 6/95 – podręcznik (zadanie nawiązujące do poprzedniego ćwiczenia - „Rozsypanki”
Uczeń ma za zadanie przyporządkować pytania do odpowiedzi.

Ćwiczenie 6
Wisielec (5 min)-opcjonalnie, jeśli starczy czasu
Popularna gra w wersji niemieckiej. Nauczyciel, każe zgadnąć uczniom, o jaki wyraz lub zwrot chodzi.
Przykładowe hasła do odgadnięcia:
Bratwurst (kiełbaska pieczona)
Pizza mit Schinken (pizza z szynką)
Buch ohne Bilder (książka bez obrazków)
Lub
Gra na najdłuższą wyliczankę typu:
Ich habe im Rucksack: (Mam w plecaku...); Ich habe im Kuhlschrank...(Mam w lodówce..). Każdy uczeń wymienia jedną rzecz, jaką ma, ostatnia osoba z rzędu ma powtórzyć całość.

Podsumowanie lekcji i objaśnienie pracy domowej (5 min)

Podsumujmy, co ćwiczyliśmy i utrwaliliśmy na lekcji. Nauczyciel może o to spytać jednego z uczniów.
Podsumowujemy, co powtórzyliśmy na lekcji:
Powtórzyliśmy-nazwy przyborów szkolnych, artykułów żywnościowych
-powtórzyliśmy odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu i pytaniu, doskonaliliśmy rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego.

-uświadomiliśmy sobie, jak ważny jest efektywny sposób uczenia się, angażujący różne rodzaje pamięci (wzrokową, słuchową, motoryczną)

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów na lekcji. Stawia oceny za pracę na lekcji, za aktywność. Jeśli starczy czasu, może poprosić uczniów o krótką anonimową ankietę, czy lekcja się podobała. Na karteczkach uczniowie mogą szybko napisać jedną z trzech odpowiedzi: Ja (tak), Nein (nie), so lala (tak sobie). Nauczyciel zbiera karteczki.

Praca domowa, objaśnienie (częściowo, jeśli starczy czasu, pracę domową można wykonywać na zajęciach)
a) obowiązkowo, dla wszystkich: ćwiczenie 7/ 96
b) dla chętnych: wyszukaj nazwy niemieckich specjałów kulinarnych, napisz ich nazwy i krótkie informacje na ich temat.

Przygotowała: Sylwia Rychlicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.