X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20451
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rośliny i zwierzęta naszego lasu. Sprawozdanie z międzyprzedmiotowego konkursu językowego

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU JĘZYKOWEGO

„Rośliny i zwierzęta naszego lasu”
”Animals and plants of our forest”

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Człopie i miał charakter międzyprzedmiotowy /przyroda, informatyka/.
Celem konkursu, oprócz nabycia umiejętności w języku obcym, było zdobycie wiedzy na temat rodzimych gatunków roślin i zwierząt i przedstawienie ich w prezentacji multimedialnej. Uczestnicy, w trakcie przygotowań do konkursu ćwiczyli pamięć, spostrzegawczość, umiejętność planowania pracy i opanowania stresu.

Przebieg konkursu:
W kwietniu 2013 r., uczniowie zgłaszający chęć udziału w konkursie / 16 z j. angielskiego i 16 z j. niemieckiego/ otrzymali wykaz 60 gatunków roślin i zwierząt żyjących w stanie dzikim na terenie Polski. Aby ułatwić uczniom naukę, była to tabela z nazwami gatunków z tłumaczeniem na obcy język. Oprócz tego, do ćwiczeń, uczestnicy otrzymali tę samą tabelę z pustymi rubrykami w języku polskim i taką samą tabelę z pustymi rubrykami w języku obcym.
W maju, wszyscy uczniowie z klas 4-6 wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Człopa, p. Ogrodnik, która zaprezentowała wybrane gatunki roślin i zwierząt z listy konkursowej, kładąc nacisk na ich rozpoznawanie. Później, uczniowie odpowiadali na pytania i otrzymywali upominki za prawidłowe odpowiedzi.
W czerwcu, uczniowie przystąpili do pierwszego etapu konkursu, który miał formę testu pisemnego, w trakcie którego tłumaczyli podane wyrazy na j. polski, bądź obcy. Wykonali także prezentacje na płycie CD w formie 4 plików przestawiających wizerunki zwierząt i roślin z listy konkursowej różniące się podpisami: w j. obcym i polskim, tylko w j. obcym, tylko w j. polskim i bez podpisów. Miało to na celu ułatwienie zapamiętywania. Ponadto, uczniowie mieli podane nazwy słowników internetowych /np. angielskojęzyczny Diki/, korzystając z których uczyli się wymowy.
Nauczyciele j. obcych ocenili prezentacje biorąc pod uwagę kompletność, poprawność, pomysłowość, poziom umiejętności, co w postaci oceny punktowej, po dodaniu do ilości punktów za test pisemny, wyłoniło listę finalistów- po 6 uczniów z każdej grupy językowej.
18 czerwca, przeprowadzony został finał. Przedstawiciel Nadleśnictwa, podjął się przygotowania, a następnie w trakcie zmagań konkursowych oceniał umiejętność właściwego rozpoznania zamieszczonych wizerunków, które uczestnicy losowali jako zestaw w ilości trzech. Oceniana była poprawność rozpoznania /3 punkty/ i poprawność wymowy nazwy w j. obcym/2 punkty/.
Wszystkim finalistom zostały uroczyście wręczone, oprócz dyplomów, nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo i wydawnictwa językowe.

Wnioski:
1. Cele konkursu zostały zrealizowane:
- Wszyscy uczniowie zgłaszający się do udziału wykazali zaangażowanie w przygotowaniach do części pisemnej. Ćwiczyli przy tym pamięć i spostrzegawczość.
- Nauka wymowy nastąpiła samodzielnie, przy pomocy wskazanych słowników interaktywnych z zadowalającym wynikiem.
- Prezentacje multimedialne były na wysokim poziomie.
- Nastąpił przyrost wiedzy na temat roślin i zwierząt uwzględnionych w konkursie.
2. Należy kontynuować w następnym roku taką formę wykraczania umiejętnościami uczniów poza program.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.