X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20386
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Spotlight on Britain" - konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Spotlight on Britain

Quiz

1. You have got 45 minutes to solve the quiz.
2. All answerss should be put on the answer sheet.
3. Remember to mark the answers clearly.
4. Work on your own.

1. What did Sir Robert Baden - Powell make a contribution to? Czym zasłużył się Sir Robert Baden - Powell?
a) He organised the first Scout patrol in 1907. W roku 1907 zorganizował pierwszą na świecie drużynę skautów.
b) He was one of the most famous "war poets". Był jednym z najsłynniejszych "poetów wojennych".
c) He made detailed maps of Newfoundland. Wykonał szczegółowe mapy Nowej Fundlandii.

2. What is the Sherwood Forest famous for? Z czego słynie Sherwood Forest?
a) It`s the forest described by Shakespeare in his play A Midsummer Night`s Dream.
b) It`s the biggest British National Park. Jest to największy brytyjski park narodowy.
c) It`s the forest, where the legendary Robin Hood lived. To las, w którym żył legendarny Robin Hood.

3. What is cockney? Co to jest cockney?
a) It`s a dialect of the east of London. To dialekt wschodniego Londynu.
b) It`s the first generation of factory owners. To pierwsze pokolenie właścicieli fabryk.
c) It`s a member of trade unions. Jest to członek związków zawodowych.

4. Which birds does the Tower of London associate with? Z jakimi ptakami kojarzy się Tower of London?
a) With eagles. Z orłami.
b) With owls. Ze sowami.
c) With ravens. Z krukami.

5. Which place in London is the symbol of the freedom of speach? Jakie miejsce w Londynie jest symbolem wolności słowa?
a) Trafalgar Square in the central London. Trafalgar Square w centralnym Londynie.
b) Speakers` Corner, a place in Hyde Park. Speakers` Corner, miejsce w Hyde Parku.
c) Piccadilly Circus in the West End. Piccadilly Circus w dzielnicy East End.

6. What do the initials V.C. mean? Co znaczą inicjały V.C.?
a) Victoria Cross.
b) Victoria Crescent.
c) Victoria Certificate.

7. Which flowers was the war waged in 1455 - 85 for the English throne connected with? Z jakimi kwiatami była związana walka o tron angielski w latach 1455 - 85?
a) With tulips. Z tulipanami.
b) With roses. Z różami.
c) With lilies. Z liliami.

8. Which English sovereign transferred the court to the official residence in Buckingham Palace? Który monarcha brytyjski przeniósł dwór do oficjalnej rezydencji Buckingham Palace?
a) Queen Victoria.
b) King Charles I.
c) King James I.

9. Who wrote the rock opera "Jesus Christ Super Star? Kto jest twórcą rock opery "Jesus Christ Super Star"?
a) Leonard Berstein.
b) Andrew Lloyd Webber.
c) Michael Stewart.

10. Who sat together with his knights at the "Round Table"? Kto zasiadał ze swoimi rycerzami przy okrągłym stole?
a) Alfred the Great
b) King Arthur.
c) Edward the Confessor.

11. What is the name of London financial and business centre? Jak nazywa się centrum finansowe i biznesowe Londynu?
a) West End
b) the City
c) Westminster

12. Which flag is a dragon depicted on? Na której fladze umieszczony jest smok?
a) On the flag of England.
b) On the flag of Scotland.
c) On the flag of Wales.

13. Where do the British celebrate the New Year`s Eve? Gdzie bawią się londyńczycy w Sylwestra?
a) In Trafalgar Square
b) In Times Square
c) In the Usher Hall.

14. Having arrived in Great Britain from Poland we move the hands of our watches: Przybywszy z Polski do Wielkiej Brytanii przesuwamy wskazówki:
a) One hour backward. Do tyłu, o jedną godzinę.
b) Two hours backward. Dwie godziny do tyłu.
c) One hour forward. Godzinę do przodu.

15. What is Fleet Street in London famous for? Z czego słynie londyńska Fleet Streeet?
a) The Bank of England is located there. Jest tam Bank Anglii.
b) There was the home of major British news office, Reuters. Była tam siedziba głównej brytyjskiej agencji prasowej Reuters.
c) Britain`s most famous murder trials have taken place there. Miały tam miejsce najsłynniejsze brytyjskie procesy o zabójstwo.

16. What is the name of the most upmarket department store in London? Jak nazywa się najelegantszy dom towarowy w Londynie?
a) La Fayette
b) Harrod`s
c) Bloomingdale?

17. The traditional London cabs are: Tradycyjne londyńskie taksówki są:
a) Red.
b) Yellow.
c) Black.

18. What did James Cook discover? Co odkrył James Cook?
a) Australia.
b) India.
c) Mexico.

19. Which prime minister of Great Britain visited Poland for the first time in the history of reciprocal relations? Który premier Wielkiej Brytanii odbył pierwszą w historii wzajemnych stosunków wizytę w Polsce?
a) Margaret Thatcher in November 1988.
b) Neville Chamberlain in May 1939.
c) Harold Wilson in May 1974.

20. What is the formal surname of the Queen Elizabeth II? Jakie nazwisko nosi formalnie królowa Elżbieta II?
a) Tudor
b) Lancaster
c) Windsor

21. How do we call the British intelligence service? Jaką nazwę nosi kontrwywiad brytyjski?
a) CIA
b) Mossad
c) MI5

22. Who is the patron saint of Scotland? Kto jest patronem Szkocji?
a) Saint George.
b) Saint Andrew.
c) Saint Patrick.

23. Where is the famous diamond Kooh-i-Noor, offered to Queen Victoria by the Penjab Army? Gdzie znajduje się słynny brylant Kooh-i-Noor, ofiarowany królowej Wiktorii przez armię Pendżabu?
a) In the crown of Queen Elizabeth II. W koronie Elżbiety II.
b) In Victoria and Albert Museum. W muzeum Wiktorii i Alberta.
c) In Westminster Abbey. W opactwie Westminster.

24. Who was known as the Swan of Avon? Kto był znany jako "Łabędź z Avon"?
a) Lord Byron.
b) William Shakespeare.
c) Samuel Coleridge.

25. How do we call legal days off in Great Britain? Jak w Wielkiej Brytanii określa się dni ustawowo wolne od pracy?
a) Package Holiday.
b) Vacation.
c) Bank holidays.

26. What does the prefix Mc or Mac in surnames such as McDonalds or MacNeice mean? Co oznacza przedrostek Mac lub Mc w takich nazwiskach jak McDonald czy MacNeice?
a) Son.
b) Brother.
c) Father.

27. Which words does the British anthem begin with? Od jakich słów zaczyna się hymn Wielkiej Brytanii?
a) God save our gracious Queen...
b) Land of Hope and Glory, Mother of the Free,
c) Crown the King with Life!
    
28. Which of English sovereign asked the Pope for a divorce? Który z władców Anglii poprosił papieża o rozwód?
a) Edward IV.
b) Henry VIII.
c) Edward V.

29. Who was given the nickname "The Lady with the Lamp"? Kto otrzymał przydomek "Dama z lampą"
a) Germaine Greer - a person actively engaged in the women’s liberation movement. G. Greer - działaczka ruchu wyzwolenia kobiet.
b) Jacqueline Wilson - an author of books for children. J. Wilson - autorka książek dla dzieci.
c) Florence Nightingale - a nurse. F. Nightingale - pielęgniarka.

30. What is ale? Co to jest ale?
a) Beer made in England. Piwo produkowane w Anglii
b) A drink made of grapefruit juice. Napój zrobiony z grejpfruta.
c) A tradicional sweet drink in Wales. Tradycyjny słodki napój z Walii.

31. What is the Union Jack? Co to jest Union Jack?
a) English National Cricket Team. Angielska Narodowa Drużyna Krykietowa.
b) National flag of Great Britain. Flaga narodowa Wielkiej Brytanii.
c) A Square in the center of Edinburgh. Plac w centrum Edynburga.

32. Which British prime minister was awarded the Nobel Prize in Literature? Który brytyjski premier otrzymał literacką nagrodę Nobla?
a) Winston Churchill.
b) Margaret Thatcher.
c) James Callaghan.

33. A luxury make of British car is: Luksusową marką samochodów brytyjskich jest:
a) Aston Martin
b) Infiniti.
c) Lexus.

34. What is the UK telephone code? Jaki jest kod telefoniczny Wielkiej Brytanii?
a) +44
b) +42
c) +47

35. Who was the first head of the Anglican church? Kto był pierwszą głową kościoła anglikańskiego?
a) Henry VIII.
b) Archbishop of Canterbury.
c) Elizabeth I.

36. What is the name of the longest river in England? Jak nazywa się najdłuższa rzeka Anglii?
a) Severn.
b) Thames.
c) Avon.

37. Which is the oldest combat formation in the British Armed Forces? Jaki jest najstarszy rodzaj wojsk w Brytyjskich Siłach Zbrojnych?
a) Household Cavalry.
b) Royal Navy
c) Territorial Army.

38. Who founded the British group Rolling Stones? Kto był założycielem brytyjskiego zespołu The Rolling Stones?
a) Ritchie Blackmore and Mick Jagger.
b) Rod Evans and Mick Jagger.
c) Mick Jagger and Keith Richards

39. Who is now the grant master of the United Grand Lodge of England? Kto jest obecnie wielkim mistrzem Zjednoczonej Wielkiej loży Anglii?
a) Edward Windsor, Duke of Kent.
b) Edward Cavendish, Duke of Devonshire.
c) Lawrence Lumley, Earl of Scarbrough.

40. Where in Poland is the British Embassy situated? Gdzie w Polsce znajduje się ambasada Wielkiej Brytanii?
a) In Warsaw in Piękna 1
b) In Warsaw in Kawalerii 12.
c) In Warsaw in al. Ujazdowskie 29/31.


Answer key:


1. a
2. c
3. a
4. c
5. b
6. a
7. b
8. a
9. b
10. b
11. b
12. c
13. a
14. a
15. b
16. b
17. c
18. a
19. a
20. c
21. c
22. b
23. a
24. b
25. c
26. a
27. a
28. b
29. c
30. a
31. b
32. a
33. a
34. a
35. a
36. a
37. b
38. c
39. a
40. b

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.