X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19615
Przesłano:
Dział: Języki obce

Last year I... - Revision of Past Simple. W zeszłym roku...Powtórzenie czasu przeszłego Past Simple. Kl. 6

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
2. Poziom nauczania: VI klasa (3 godziny tygodniowo)
3. Liczba uczniów: 12
4. Data: 25.04.2012 r.
5. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Martyna Fiuk
6. Czas trwania lekcji: 45 minut
7. Temat lekcji: Last year I...-Revision of Past Simple. (W zeszłym roku...-Powtórzenie czasu przeszłego Past Simple).

8. Cele ogólne jednostki lekcyjnej:
• Ćwiczenie i utrwalenie czasowników regularnych i nieregularnych
• Ćwiczenie czasu Past Simple we wszystkich typach zdań-oznajmujące, pytające i przeczące
• Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem
• Ćwiczenie mówienia
• Ćwiczenie pisania

9. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
• Uczeń wie jak tworzyć czas przeszły od czasowników regularnych
• Uczeń zna formy czasowników nieregularnych
• Uczeń potrafi zapisywać i wymawiać czasowniki
• Uczeń umie zadawać pytania na temat przeszłości i udzielać odpowiedzi

10. Materiały, środki dydaktyczne:
• Karta pracy
• Zeszyt
• Kartki ze zdaniami

11. Metody pracy
• Gry dydaktyczne
• Ćwiczenia na kartach pracy

12. Formy pracy
• Indywidualna
• Całą klasą

PRZEBIEG LEKCJI


Wstęp

Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy. Zapisanie tematu lekcji. Sprawdzenie pracy domowej.

Rozgrzewka językowa

1. Zadanie na karcie pracy-krzyżówka z czasownikami nieregularnymi.

Prezentacja

1. Uczniowie wykonują zadanie na kartach pracy:
a) czytają tekst
b) odpowiadają na pytania do tekstu

Faza główna

1. Gra „Bingo”. Uczniowie wybierają 9 dowolnych czasowników ze zbioru czasowników podstawowych i zapisują je w diagramie w formie czasu przeszłego. Nauczyciel dyktuje wybrane przez siebie czasowniki w czasie przeszłym, a uczniowie wykreślają je w swoich diagramach. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli czasowniki ułożone w pionie, poziomie lub na ukos.
2. Uczniowie wykonują zadanie na kartach pracy: układają zdania z rozsypanki wyrazowej.
3. Gra „Find someone who...”-„Znajdź kogoś, kto...”. Na kartach pracy wypisane są nazwy różnych czynności. Zadaniem uczniów jest odnalezienie w klasie osób, które wykonywały dane czynności i zapisanie imienia na swojej karcie.
4. Zadanie na kartach pracy. Uzupełnianie zdań przy użyciu czasownika „być”.


Zakończenie

Rysowanie historyjki. Nauczyciel dyktuje historyjkę w czasie przeszłym. Uczniowie rysują scenkę opisaną przez nauczyciela.

Zadanie pracy domowej.
Uzupełnienie pocztówki.

Zadania dodatkowe
Gar „Kalambury”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.