X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17265

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8.2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na
skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie
jakości pracy szkoły.
1.Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb moich oraz szkoły
cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych szkoleniach opis sposobów wykorzystania nabytych umiejętności zaświadczenia, dyplomy
2.Przygotowanie uczniów do szkolnych lub międzyszkolnych konkursów
cały okres stażu
opis
3.Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji z zajęć prowadzonych z uczniami
na bieżąco
opis i analiza scenariuszy
4.Współtworzenie dokumentów szkolnych
na bieżąco
opis
5.Współpraca z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym
w zależności od potrzeb
opis
6.Badania przesiewowe uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
na początku każdego roku szkolnego
opis
7. Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce z wykorzystaniem programu Ortograffiti i Akademii Bratka
cały okres stażu
dokumenty szkolne,prace uczniów
8.Udział w Zespołach pomocy Psychologiczno pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce
cały okres stażu
dokumenty szkolne opis
9. Udział w pracach dotyczących pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce w świetle nowych rozporządzeń MEN
cały okres stażu
dokumenty szkolne opis

§ 8.2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach oraz
dodatkowych zajęciach z uczniami.
cały okres stażu
opis i analiza, scenariusze lekcji, prace uczniów
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowywane za pomocą komputera
cały okres stażu
karty pracy, testy, pomoce dydaktyczne dyplomy
3. Stosowanie internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami a także analizę dziennika elektronicznego
na bieżąco
opis i analiza
4. Prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne.
cały okres stażu
biblioteka stron internetowych
5. Umieszczanie informacji i własnych opracowań na witrynach edukacyjnych.
cały okres stażu
opis i analiza
6.Wykorzystywanie komputera do tworzenia prezentacji na rady pedagogiczne
w zależności od potrzeb
opis i analiza

§ 8.2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego
„Planu rozwoju zawodowego”, oraz scenariuszy z zajęć
początek stażu
zaświadczenie o publikacji albo link do strony internetowej
2. Współpraca przy tworzeniu dokumentów szkolnych
na bieżąco
opis i analiza
3.Ewaluacja pracy własnej i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
na bieżąco
opis i analiza
4. Publikacja na stronach internetowych scenariuszy zajęć do pracy z uczniami z dysleksją
cały okres stażu
opis i analiza
5.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i studentów.
cały okres stażu
opis
6.Poszerzanie biblioteczki nauczyciela terapeuty o pomoce dydaktyczne.
cały okres stażu
opis

§ 8.2. pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Prowadzenie zajęć programem Akademii Bratka i Ortograffiti
cały okres stażu
opis i analiza
2.Nadzór nad programem „Czytamy razem” pod hasłem: „Poczytajmy wspólnie”
rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/2015
opis i zdjęcia
3.Słuchanie bajek z płyt z uczniami na zajęciach terapeutycznych
cały okres stażu
opis

§ 8.2. pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Udział we wzbogacaniu gabinetu pedagoga terapeuty
cały okres stażu
spis nabytych pomocy
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności
cały okres stażu
zaświadczenia
3.Przygotowywanie uczniów z dysortografią do udziału w konkursach
cały okres stażu
potwierdzenia
4.Galeria prac uczniów w gabinecie terapii
cały okres stażu
opis zdjęcia
5.Dzień otwarty gabinetu terapii pedagogicznej
jeden dzień w roku 2012/13 jeden dzień w roku 2013/14 jeden dzień w roku 2014/15
opis, zdjęcia
6.Prowadzenie programu „Czytamy razem” pod hasłem: „Poczytajmy wspólnie ”
rok szkolny 2013/2014 rok szkolny 2014/2015
opis, zdjęcia
7.Wystawa pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w terapii dla rodziców uczniów
jeden dzień w roku 2012/13 jeden dzień w roku 2013/14 jeden dzień w roku 2014/15
opis i zdjęcia
8.Organizacja spotkań z pedagogami psychologami
w zależności od potrzeb
opis

§ 8.2. pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym , psychologiem oraz logopedą
cały okres stażu
notatki, potwierdzenia
2.Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji
cały okres stażu
notatki i potwierdzenie
3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
cały okres stażu
notatki i potwierdzenia
4. Współpraca z Wydawnictwem Operon
cały okres stażu
notatki, zaświadczenia

§8.2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony
1. Udział w warsztatach doskonalących.
cały okres stażu
zaświadczenia
2. Udokumentowanie dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego, edukacyjnego lub innego.
cały okres stażu
opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.